Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 974

Küsimus

Millised võlad kanduvad ettevõtte pankrotistumisel edasi füüsilisele isikule (endisele firmajuhile)?

Vastus - 03.04.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Endine juhatuse liige vastutab äriühingule süüliselt tekitatud kahju eest, vt näiteks äriseadustiku § 187 ja 315, samuti maksukorralduse seaduse § 40. Niisama ükski võlg üle ei kandu, kui selleks pole just ise nõusolekuk antud (näiteks käendus või isiklikule varale seatud pant).