iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 769

Küsimus

Ma sooviksin teada saada, kui teadlikud on Eesti maksukohustuslased oma kaasaaitamiskohustusest maksumenetluses ja mida teeb Maksumaksjate Liit omalt poolt, et neid teavitada?

Vastus - 03.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Arvestades, et kaasaaitamiskohustus tuleneb maksukorralduse seaduse §-st 56 ning maksukorralduse seadus on Riigi Teatajas korrektselt ja õigeaegselt avaldatud, on tegemist kehtiva õigusaktiga, mille teadmist ja täitmist eeldatakse (vt põhiseaduse § 3).
Kui maksuhaldur viib läbi maksumenetlus, siis peab ta kindlasti maksukohustuslasele ka täiendavalt selgitama, millised on vastava menetluse raames maksukohustuslase õigused ja kohustused ja ka seda, kuidas võib kaasaaitamiskohustuse mittetäitmine mõjutada näiteks asjaolude tõendamiskoormist (vt ka Riigikohtu halduskolleegiumi otsust asjas nr 3-3-1-26-02, p 14).
Maksumaksjate liit omalt poolt koolitab nii oma liikmeid kui ka teisi maksumaksjaid, samuti avaldatakse EML ajakirjas MaksuMaksja maksualast teavet (nii teaduslikul tasandil kui ka EML ja MTA seisukohti jms).
Abstraktset kohustust kui sellist „teavitada maksukohustuslasi seadusest tulenevast kaasaaitamiskohustusest“, maksumaksjate liidul loomulikult ei ole, kuid EML jätab sellise kohustuse puudumise tähelepanuta ja teeb seda siiski mõistlikus ulatuses.