iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 377

Küsimus

Mind palus väliseestlane teostada tema metsa majandamine, võtta vastu raha, esindadateda kõigis ametiasutustes, jne. Tegi selle teostamiseks notariaalse volituse. Sellega kõik korras. Nüüd on aga probleem.
Tema soov on, et mina vormistaks ka kõik maksuametis. Kasvava metsa müügist saadava raha jagaks vastavalt kokkuleppele, maksaks ära tulumaksu ja kannaks tema arvele, nii et temale saaks puhas tulu, mille ta saab puhtalt ära kasutada. Mina omalt osalt maksaks sots- ja tulumaksu ja jääks netopalk. Milline oleks seaduslik võimalus seda teostada? Maksuamet ei osanud mulle selget vastust anda, arvas, et mitteresident ja mitte ettevõtja ei saa mulle palka maksta. Kas eraisik ei saa siis endale mingi töö teostamiseks inimest palgata?
Selle metsa majandamiseks on vaja langid märgistada, mets mõõta, töö teostamisel järelvalvet teostada, korraldada metsa uuendamine, kultuuride hooldamine, jne. Ühesõnaga teha palju erinevaid töid.
Kas tõesti ei saa selle eest makstavat tasu lugeda töötasuks? Ja samas mitte maksta topelt maksu, näiteks tulumaksu samadelt rahadelt, enne tema, siis mina?

Vastus - 09.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töölepingu võib tööandjana sõlmida mistahes füüsiline või juriidiline isik ning maksuamet seda takistada ei saa.
Kui Te soovite, et Teile makstav tasu oleks töötasu, siis Te peate oma tööandja registreerima Maksu- ja Tolliametis vastavalt maksukorralduse seaduse §-le 22, mille järel te saate maksu tasumiseks vajalikud viitenumbrid ja vajadusel ja isikukoodi või registrikoodi, mida deklaratsioonis tööandja kohta kasutada.
Seejärel peate te töölepingu registreerima tööinspektsioonis.
Töötasu deklareerite tööandja nimel vormi TSD lisas 1 sellel kuul, millal te tasu kätte saite. Töötasult peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse. Täiendavalt deklareerite ja maksate tööandja arvelt sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakse. Deklaratsiooni saate volituse alusel ise esitada.
Vara võõrandamisest saadud kasu deklareerite oma tööandja nimel vormil V1. Endale arvestatud töötasu koos maksudega lisate vara võõrandamisega seotud kuludele (vt tulumaksuseaduse § 37 lg 1 ja 8). Pärast vormi V1 esitamist saate MTA-lt uue viitenumbri tulumaksu tasumiseks.
Muude kulude puhul peate järgima, et kulud oleksid dokumentaalselt tõendatud (ja maksjaks märgitud vara omanik, mitte Teie kui esindaja).
Teil on ka võimalus registreerida ennast füüsilisest isikust ettevõtjaks ning esitada oma tasu kohta arve. Seda varianti on otstarbekas kasutada siis, kui vara müügiga seotud kuludokumendid on vormistatud Teie nimele või kui tekib kahtlus, kas need on otseselt seotud konkreetse kinnistu müügiga. Sel juhul te kannate kulud ise ning esitate oma kliendile suuremas summas arve.
Põhimõtteliselt on ka võimalik rakendada skeemi, mille kohaselt te ostate oma kliendilt kinnistu ja müüte kallimalt edasi, kandes müügigia seotud kulul oma nimel. Sel juhul deklareerite te oma tulu kui kasu vara võõrandamisest ning maksate ainult tulumaksu.