iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 181

Küsimus

Kui ettevõte on sattunud ajutisse ebameeldivasse seisu, et maksuinspektor on maksuvõlgnevuse tõttu ettevõtte arvelduskonto sulgenud.
Kas maksuinspektoril on õigus sulgeda ka selle firma 80% osalusega tütarde kontod, kelledel ei ole võlgnevusi?

Vastus - 24.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksuhalduri poolt pangakontode arestimist reguleerib maksukorralduse seaduse § 131, mille lõike 1 kohaselt on maksuhalduril õigus anda krediidiasutusele korraldus arestida võlgniku pangakonto või kanda tema pangakontolt raha üle maksuhalduri pangakontole maksuvõla summa suuruses. Seega ei saa maksuhaldur arestida teie tütarühingute kontosid.

Juhul, kui maksuhaldur on teie tütarühingute kontod arestinud, siis soovitame teil arestimise korraldused vaidlustada ning juhul kui teile on sellega tekitatud kahju, siis on teil õigus esitada ka kahju hüvitamise nõue lähtudes maksukorralduse seaduse § 16.