iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 152

Küsimus

Kas võib maha kanda enne 1. juulit 2002 aastat tekkinud võlad (kaasaarvatud maksuvõlad)?

Vastus - 07.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Võla saate maha kanda siis, kui see on aegunud või kui on teada, et võlausaldaja on likvideeritud ja õigusjärglust ei ole. Maksuvõlad aeguvad üldjuhul seitsme aastaga, muud nõuete puhul sõltub aegumine nõude alusest.
Täpsemalt vt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 142-169.