Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 2012

Küsimus

Maksukorralduseseaduse järgi intressid aeguvad aasta pärast maksude(millelt need on arvestatud) tasumist.Kui firma ajatab oma maksuvõla ja intressid(osa nendest intressidest on arvestatud maksuvõla sellest osast,mis on juba makstud).Kas nüüd on selline võimalus,et maksuvõla ja intresside ajatamisel näiteks 12 kuu peale,siiski osa ajatatud intressidest aegub ja Maksuamet kustutab need?

Vastus - 22.03.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

MKS § 118 lg 4 kohaselt ajatatud maksusummalt on intressi arvestamise aegumistähtaeg üks aasta, arvates ajatamise ajakava lõppemise või kehtetuks tunnistamise päevast. Seega ajatamise perioodil ajatatud võla osas intressid ei aegu.