iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 534

Küsimus

Missugused on reaalsed probleemid, mis seostuvad majandusliku tõlgendamisega ning kuidas neid lahendatakse?

Vastus - 12.03.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tehingute majanduslik tõlgendamine tähendab seda, et maksustamisel eelistatakse tehingu tegelikku sisu tehingu vormile.
Üks näide võimalikust majandusliku tõlgendamise rakendamise probleemist on kajastamist leidnud 2007.a veebruarikuu meediaväljaannetes: dividendide võimalik maksustamine sotsiaalmaksuga.

2.07.2007.a Päevalehe Ärilehes kirjutab Priit Lätt dividendide sotsiaalmaksuga maksustamisest.
Dividendide arvelt tasu saamise skeemi kasutavad ühemeheosaühingud, kus omanik teeb ära töö ja leiab, et sotsiaalmaksu tasumine kahjustaks konkurentsivõimet.
Maksu- ja tolliamet teatas mõnevõrra üllatuslikult, et teatud tingimustel võidakse asuda dividende maksustama nagu töötasu.
Maksuamet viitab oma seisukoha põhjendamisel maksukorralduse seaduse paragrahvile 84, mis annab maksuhaldurile õiguse maksustamiseks tehingu tegeliku majandusliku sisu järgi. Maksuamet kavatseb dividende palgana maksustada eelkõige juhul, kui ettevõtte omanikud töötavad ettevõttes, kuid töö eest neile palka ei maksta või ei maksta piisavalt. Samas aga võtavad omanikud ettevõttest dividende välja.
Muidugi on selge, et selle skeemi kasutamine maksude optimeerimiseks on levinud. See tuleneb Eesti maksusüsteemist, mis lihtsalt on omanikutulu ehk kapitalitulu maksustamisel soodsam. Nimelt ei tule erinevalt töö või teenuse osutamisest (nn aktiivne tulu) omanikutulu (nn passiivne tulu) puhul maksta sotsiaalmaksu.

Loe täpsemalt: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=513
Vt ka EML maksukonverentsi (29.09.2006) slaide:
[url=http://www.maksumaksjad.ee/modules/dms/file_retrieve.php?function=view&obj_id=202]„Majandusliku tõlgendamise meetod maksuõiguses“, Kaspar Lind[/url]
[url=http://www.maksumaksjad.ee/modules/dms/file_retrieve.php?function=view&obj_id=203]„MKS § 84 praktilise rakendamise näited ja probleemid“, Lasse Lehis[/url]
[url=http://www.maksumaksjad.ee/modules/dms/]Vt veel asjakohaseid materjale EML dokumendikeskuses.[/url]