Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2690

Küsimus

Kui pikka aega on maksu-ja tolliametil õigus/võimalus ühte juhtumit menetleda? Millise aja jooksul pärast nõutud andmete esitamist, peaks EMTA tegema otsuse?

Miks ei saa EU liikmesriigi kodaniku töötajate registris registreerida rohkemaks kui 5 päevaks, kui tal puudub Eesti isikukood.
Politsei-ja Piirivalveameti koduleht aga ütleb nii:
Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik (edaspidi EL kodanik) võib Eestis elada ja töötada ilma tähtajalist elamisõigust registreerimata kuni 3 kuud.

Arvestades, et kodanik on Eestis vahetusüliõpilasena ja ei soovi e-resitentsust.

Vastus - 09.04.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Revisjoni puhul määratleb MTA revisjonikorralduses selle eeldatava kestvuse. Üksikjuhtumi kontrolli puhul tavaliselt mitte. Vt ebamõistlikult pika revisjoni kohta Riigikohtu praktikat siit: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-78-14 Täpset tähtaega seadusest ei leia, see sõltub asja keerukusest ning sellest lähtuvalt peaks tähtaeg olema mõistliku pikkusega.

2. Taotlege isikule isikukood või laske tal endal seda teha. Vt MTA juhendist: http://www.emta.ee/index.php?id=31164#saaja_registreerimisest

Ilma isikukoodita ei saa te TSD lisa 2 täita ja esitada.