Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Arhiiv: Ajakiri

Ajakiri MaksuMaksja

Eesti ainus maksuajakiri MaksuMaksja. EML liikmed saavad ajakirja tasuta.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

MaksuMaksjas nr 12 äriregistri reformist

Äriseadustiku muudatustest on päris palju artikleid ilmunud ja koolitusi toimunud. EML jurist Hiie Marrandi kirjutabki peamistest muudatustest, nende eesmärkidest ning erisustest maksustamisel. Lihtsamaks on läinud nii osaühingu asutamine kui likvideerimine. Sissemakseta kapitali asemel on nüüd nullkapitaliga osaühing. Varem asutatud ühingutes on nüüd lubatud sissemakset tasaarvestada dividendidega. Samuti muutus juriidiliste isikute sundkustutamise regulatsioon, mille tulemusel on osaühingute likvideerimine senisest lihtsam.

Hiie Marrandi annab ülevaate ka Euroopa Komisjonis vastu võetud tekstiilistrateegiast, mille eesmärk on vähendada rõivatööstuse kahjulikke mõjusid, muuta tekstiilisektor keskkonnasäästlikumaks, kuid säilitada seejuures sektori konkurentsivõime.

EML juhatuse liige Martin Huberg tutvustab hiljutist olulist Euroopa Kohtu lahendit, millest järeldub, et töötaja põhipuhkuse nõue ei aegu. Puhkuse kasutamise edasilükkamisel või katkestamisel tuleb seda alati kasutada kas kohe pärast edasilükkamise või katkestamise tinginud asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Loodame, et peatselt tehakse ka Eestis vajalikud seadusemuudatused.

Venemaa sõda Ukraina vastu ei näita erilisi hääbumise märke. USA mõttekoda Silverado avaldas 2022. aasta lõpu seisuga uuringu, milles selgitas välja, kas ja millisel määral on Venemaa-vastased sanktsioonipaketid oma eesmärki täitnud. MaksuMaksja veergudel saabki uuringu kokkuvõttega lähemalt tutvuda.

Tutvu sisuga lähemalt