Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Arhiiv: Ajakiri

Ajakiri MaksuMaksja

Eesti ainus maksuajakiri MaksuMaksja. EML liikmed saavad ajakirja tasuta.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Mai-juuni MaksuMaksjas tööõigusest

Seekordne ajakiri keskendub muudatustele tööõiguse valdkonnas, mis võivad pakkuda huvi nii tööandjale kui ka töötajale.

EML juhatuse liige Martin Huberg annab ülevaate algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu sellest osast, mis on seotud maksudega. Ilmselt hakkab järgmise aasta algusest kehtima uusi nõudeid, mis võivad inimestes aga tekitada rohkem huvi hoopis OÜ-tamise vastu.

EML jurist Hiie Marrandi tutvustab töölepingu-teemalist kohtuvaidlust, kus oli kolm põhiteemat: erakorraline ülesütlemine, nõude aegumine ning palga maksmine lähetusse ja tagasisõidu aja eest. Riigikohtu lahendist ei selgu aga lõplikku tõde päris kõige kohta — kohus saatis õige mitmes punktis asja ühes oma juhtnööride ja tähelepanekutega tagasi uueks läbivaatamiseks esimese astme kohtule. Seega saab sellest kaasusest lugeda MaksuMaksja veergudel ka tulevikus.

EML juhatuse liige Lasse Lehis toob lugejateni hea uudise, et väikesed korteriühistud ei pea varsti enam majandusaasta aruannet esitama. Lisaks annab ta oma kogemusel põhinevaid kasulikke soovitusi korteriühistu raamatupidamise korraldamiseks.

Kinnisasjade käibemaksuga maksustamine on selline valdkond, mille kohta küsitakse EML juristidelt üsna sageli nõu. Teema ongi teatud aspektides küllaltki keeruline, mõneti reguleerimata ja üksikasju puudutavat kohtupraktikat ei pruugi olemas ollagi. Martin Huberg tutvustabki Riigikohtu uut olulist lahendit, kus küsimuse all oli oluliselt renoveeritud ehitise võõrandamise käibemaksuga maksustamine.

Samuti käsitleb ta harva esinevat juhtu, kui Riigikohus oma praktikat muudab. Edaspidi mõistetakse haldusasjades menetluskulusid välja ilma käibemaksuta summas, nii nagu see on kogu aeg toimunud tsiviilasjades.

Majandusanalüütik Peeter Tammistu teeb kokkuvõtte Ukraina sõja majandusmõjudest ning toob välja, mida võime lähiaastatel oodata.

Tutvu sisuga lähemalt