Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Arhiiv: Ajakiri

Ajakiri MaksuMaksja

Eesti ainus maksuajakiri MaksuMaksja. EML liikmed saavad ajakirja tasuta.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

MaksuMaksjas nr 10 äpinduse keerulisest olukorrast

Äpi vahendusel toidu või sõiduteenuse tellimine on paljude jaoks juba harjumuspäraseks saanud. Selliste teenust osutajate maksustamises on aga hakanud uued tuuled puhuma, mis kogu äpinduse tulevikuväljavaateid piiravad. EML juhatuse liige Martin Huberg kirjutab, kuidas MTA on eemaldanud oma juhendist info, mis puudutas „juhuslikku tulu“ ja selle mittemaksustamist sotsiaalmaksuga, ning lisanud sinna, et teenuse osutajate puhul peab platvorm ise kõik maksukohustused (sh tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) deklareerima, kinni pidama ja täitma. Äpid kinnitavad, et nemad on vaid vahendajad, kuid selline tõlgendus tähendaks, et maksu kinnipidamise kohustus läheks üle teenuse tellijale, kui teenuse osutaja ei ole FIE või ettevõtluskonto kasutaja.

EML jurist Hiie Marrandi tutvustab muudatusi, mis on kavas seoses nn haltuuramaksuga ehk ettevõtluskontoga, samuti käsitleb positiivseid arenguid investeerimiskonto tulude maksustamises. Mõlema valdkonna muudatused on kavas vastu võtta 2023. aastal.

EML juhatuse liige Lasse Lehis kutsub üles tähelepanu pöörama Euroopa Kohtu hiljutisele otsusele, mis tunnistas kehtetuks Euroopa Liidu rahapesuvastase direktiivi sätte, mille järgi peab äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave olema igal juhul üldsusele kättesaadav. Nimelt kujutab säte endast põhiõiguste (eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse) rasket riivet. Niikaua kuni Eesti riik ei ole kujundanud ametlikku seisukohta, milliseid õiguslikke protseduure ta kavatseb Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks teha, on kõikidel riiklike registrite haldajatel ja eraõiguslikel infoteenuse pakkujatel soovitatav peatada registrites oleva info massandmetena avaldamine, levitamine ja töötlemine.

Ajakirja veergudelt saab lugeda pikemalt ka 2022. aasta Nobeli majanduspreemia kohta — see omistati Ben Bernankele, Douglas Diamondile ja Philip Dybvigile, kes uurisid pankade rolli finantskriiside ajal ning panid aluse kaasaegsele pangandusregulatsioonile.

Tutvu sisuga lähemalt