Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

MaksuMaksja 2022 – August/september (nr 8)

MaksuMaksja 2022 – August/september (nr 8)

 • Toimetuse veerg

  MaksuMaksjas nr 8 „kuritööst“ ja „karistusest“

  Uutest kohtulahenditest kirjutame MaksuMaksjas üsna sageli. Selles numbris toome aga esile märgilise kohtuvaidluse, mis on tekitanud maksuhuvilise publiku hulgas nii ärevust kui kriitikat. Vaieldi selle üle, kas ettevõtja peab vastutama maksuvõla eest, mis on tekkinud tema töötaja süül. Kohus otsustas, et peab küll. Samas, ligi 10 aastat tagasi on mõneti sarnases tulumaksuvaidluses äriühing maksukohustusest vabanenud. EML jurist Hiie Marrandi vaatabki lähemalt, kuidas Riigikohus on oma seisukohta põhjendanud.

  Justiitsministeeriumi tellimusel valmis hiljuti uuring „Karistuse mõju: õigusrikkuja vaade“, kus uuriti, kuidas tajuvad toime pandud rikkumist ja sellele järgnenud karistust õigusrikkujad ise. MaksuMaksja veergudelt saab uuringu põhjal lugeda, mida tunneb majanduskuriteo tõttu korrakaitsjate huviorbiiti sattunud inimene.

  Attela Advokaadibüroo vandeadvokaat Kaspar Lind osutab probleemsele tendentsile, kus kohtud on aina enam võtnud rolli, milles nad on hakanud haldusorgani haldusakti puudulikku argumentatsiooni parandada ja täiendada. Kaebajate jaoks tähendab see, et kaebuse esitamise puhul võivad haldusakti argumendid ja õiguslikud põhjendused tunduda küll ekslikud ja valed, kuid samal ajal võib olla tuntav, et kaebuse esitamise tulemus võib olla kvaliteetne õiguslik argumentatsioon. Lõppkokkuvõttes viib see olukorrani, kus aina vähem ollakse nõus pöörduma halduskohtu poole ning samal ajal levivad väärpraktikad ja aina vähem nähakse vaeva haldusaktide motiveerimisega.

 • Sisukord
  UUDISED

  Pensionifondide varade maht jätkas kahanemist ka II kvartalis

  Eesti Panga pressiteade

  Lk 4-6

  Maksuvaba tulu tõuseb
  järgmisel aastal 654 euroni

  Rahandusministeeriumi pressiteade

  Lk 6

  Makseraskustesse sattunud eraisikul
  on tänasest rohkem võimalusi

  Justiitsministeeriumi pressiteadeLk 6
  Rahandusminister teeb ettepaneku jätta kevadesse kavandatud aktsiistõus äraRahandusministeeriumi pressiteadeLk 6-7
  Töötukassa nõukogu teeb
  valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr muutmata
  Eesti Töötukassa pressiteadeLk 7
  Sotsiaalministeerium saatis peretoetuste suurendamise kooskõlastamiseleSotsiaalministeeriumi pressiteadeLk 8
  Kes on ülemus? Lõpetagem ärakasutamine alltöövõtuahelates!Tööinspektsiooni pressiteadeLk 8-9
  „KURITÖÖ” JA „KARISTUS”
  Kohutav kohtulugu?EMLLk 10-13
  Mis tunne on olla majanduskurjategija?EML
  Väljavõtted uuringust
  Lk 13-20
  PROBLEEM
  Haldusakti põhjenduste miinimumstandardistKaspar Lind
  Lasse Lehise kommentaar
  Lk 21-23
  Töötukassa peab selgeks tegema, millisest koolitusest on töö leidmisel kasu, ja kontrollima koolituse tasetRiigikontrolli pressiteadeLk 24-25
  Eurotoetuste kasutamisega
  on raskusi — mullu kulutas riik ligi 600 miljonit eurot plaanitust vähem
  Riigikontrolli pressiteadeLk 26-27
  EELARVE
  2023. aasta riigieelarveRiigikogu.eeLk 27-33
  MUUSIKA
  Laulev sõdaEMLLk 34-36
  JURIST VASTABHiie MarrandiLk 37-38

Loe täismahus artikleid veebis

Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).