Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Arhiiv: Ajakiri

Ajakiri MaksuMaksja

Eesti ainus maksuajakiri MaksuMaksja. EML liikmed saavad ajakirja tasuta.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Juuni-juuli MaksuMaksjas õiguskantsleri abist

Suvekuine ajakiri vaatab, kuidas on õiguskantsler seisnud hea selle eest, et seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ega riivaks inimeste põhiõigusi. Õiguskantsler on avaldanud seisukohta mitmel inimestele muret valmistaval teemal: ettevõtete toetused; vanemahüvitis ja hooldajatoetus, pension jm. Kuigi mõni seisukoht ei pruugi küsija ootustele vastata, lisab see vähemasti selgust seaduse mõtte ja tõlgendamise osas.

Maksudebatt on selle suve moesõna ja selle kajastamisest erinevate autorite kaudu ei saa mööda ka MaksuMaksja. Mida arvab kõigest sellest Eesti Maksumaksjate Liit, saab samuti ajakirjaveergudelt teada.

EML juhatuse liige Martin Huberg käsitleb probleemi, mille tõstatas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta. Nimelt, kui laps saab maksustatavat tulu (v.a toitjakaotuspension ja rahvapension toitja kaotuse korral), siis väheneb selle võrra lapsevanemale lapse eest antava täiendava maksuvaba tulu osa.

EML juhatuse liige Hiie Marrandi tutvustab kiireloomulist sotsiaalmaksuseaduse muudatust, millega üritatakse lahendada nn diginomaadide sotsiaalmaksukohustuse probleemi.

MTA arendusspetsialist Siim Tamm annab ülevaate maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõust, mille eesmärk on tagada ehitussektoris ausam konkurents ja vähendada valdkonnas võimalusi maksupettusteks.

Tutvu sisuga lähemalt