iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

MaksuMaksja: 2021 – Märts (nr 3)

MaksuMaksja: 2021 – Märts (nr 3)

 • Toimetuse veerg

  Märtsi MaksuMaksjas ähvardavatest eurotrahvidest

  Märtsikuu ajakiri toob välja mõned Eesti riigi tegematajätmised, mis võivad kaasa tuua Euroopa Liidu poolt karmid trahvid. Veelgi rohkem aga valmistab muret see, et ametnikud ei ole nõus oma vigu tunnistama ning püüavad isegi rikkumismenetlusega seotud dokumente üldsuse eest varjata.

  Euroopa Komisjon alustas Eesti suhtes rikkumismenetlust, kuna Eesti ei ole täielikult üle võtnud Euroopa Liidu õigusnorme, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul. Justiitsminister Maris Lauri sõnul on aga sellest direktiivist tulenevad kohustused Eestil kenasti üle võetud. MaksuMaksja jääb põnevusega järgima sündmuste arengut ning hoiab ka lugejaid nendega kursis.

  Riigikontroll viis läbi mitu auditit, mille tulemusel on selgunud, et Eesti peab oluliselt parandama biojäätmete ringlussevõtu võimalusi ja toetama nõudlust biojäätmeist tehtud toodete järele. Kui olukord ei parane, ohustab Eestit Euroopa Liidu prügitrahv.

  Valitsus võttis märtsis vastu uue otsuse töötukassa 2021. aasta kevadel jaotatava jätkutoetus kohta. EML juhatuse liige Hiie Marrandi teeb ülevaate, mis on nüüd teisiti ja kes ikkagi kvalifitseerub töötasu hüvitist saama.

  EML juhatuse liige Martin Huberg kirjutab platvormide kaudu töötajate töösuhte reguleerimise arengutest nii meil kui mujal. Kuna sotsiaalses plaanis ei ole tegelikult mingit toimivat alternatiivi ravikindlustusele ja pensionikindlustusele, on paslik küsida — kas seda on tingimata vaja korraldada töölepingulise suhte kaudu?

 • Sisukord
  UUDISED

  Maksumaksjal möödus taas üks aasta ilma sõbra ja vaenlaseta

  EML

  Lk 4

  Lihtsam TSD vorm väikeettevõtjatele

  EML

  Lk 5-6
  Prillid, prillid, prillid EML Lk 6-7
  Valitsus kinnitas tänavuse pensionitõusu Sotsiaalministeeriumi pressiteade Lk 7
  Nõuete aegumine: käitumisjuhis võlast vabanemiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja pressiteade Lk 8-9
  KredEx taasalustab erakorraliste käenduste ja käibelaenu
  pakkumist
  KredEx pressiteade Lk 9-10
  Riik muudab 9 miljoni euro eest valitsushooneid energiatõhusaks Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 10
  Tuntud ja turvaline löögi all Martin Huberg
  ERR.ee
  Lk 11-12
  ARVAMUS
  Kuidas korrastada
  pakenditurgu?
  Velda Buldas,
  blogi.fin.ee
  Lk 12-14
  Loksudes liidutankeri taktis — keskpäraselt Peeter Tammistu Lk 14-18
  SALAJASED TRAHVID
  Komisjon kutsub Eestit, Soomet ja Poolat üles võtma täielikult üle EL õigusnormid süütuse presumptsiooni kohta Euroopa Komisjoni pressiteade
  Justiitsministeeriumi vastus Riigikogu liikme teabenõudele
  Lk 19-20
  Riigikontroll: biojäätmete kasutuselevõtt on stagneerunud seisus, vaja on rangemalt jälgida biojäätmete eraldi kogumist Riigikontrolli pressiteade Lk 20-22
  Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt Riigikontrolli aruanne Riigikogule Lk 22-24
  Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle Riigikontrolli aruanne Riigikogule Lk 24-25
  Nõuanne
  Segadus töötukassa jätkutoetusega
  ehk Kes saab uut töötasu hüvitist?
  Hiie Marrandi Lk 26-29
  Töötasu hüvitise KKK www.tootukassa.ee Lk 29-31
  NÕUANNE
  Platvormid õigusega pahuksis Martin Huberg
  Euroopa Komisjoni pressiteade
  Lk 32-35
  VÄLISMAA
  Venemaa võttis vastu seaduseelnõu, mis vabastab ametnikud korruptsiooni korral karistusest Uudisteportaal ndn.info Lk 36
  JURIST VASTAB Hiie Marrandi LK 37-38
  MINU MAX
  Burgerisõprade rõõm EML Lk 39

Loe täismahus artikleid veebis

Lisame ja uuendame varasemaid täismahus artikleid jooksvalt.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).