Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

MaksuMaksja: 2021 – juuni/juuli (nr 6-7)

MaksuMaksja: 2021 – juuni/juuli (nr 6-7)

 • Toimetuse veerg

  Suvekuine ajakiri vaatab, kuidas on õiguskantsler seisnud hea selle eest, et seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ega riivaks inimeste põhiõigusi. Õiguskantsler on avaldanud seisukohta mitmel inimestele muret valmistaval teemal: ettevõtete toetused; vanemahüvitis ja hooldajatoetus, pension jm. Kuigi mõni seisukoht ei pruugi küsija ootustele vastata, lisab see vähemasti selgust seaduse mõtte ja tõlgendamise osas.

  Maksudebatt on selle suve moesõna ja selle kajastamisest erinevate autorite kaudu ei saa mööda ka MaksuMaksja. Mida arvab kõigest sellest Eesti Maksumaksjate Liit, saab samuti ajakirjaveergudelt teada.

  EML juhatuse liige Martin Huberg käsitleb probleemi, mille tõstatas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta. Nimelt, kui laps saab maksustatavat tulu (v.a toitjakaotuspension ja rahvapension toitja kaotuse korral), siis väheneb selle võrra lapsevanemale lapse eest antava täiendava maksuvaba tulu osa. Kui last suunata tööle, tekitada tööharjumusi, kohusetunnet jne, jääb vanem vastavas osas maksusoodustusest ilma, mis seega premeerib hoopis töökasvatuse puudumist.

  Huberg uurib lähemalt ka Rahandusministeeriumi algatatud seaduseelnõu väljatöötamise kavatsust, mille eesmärgiks on juriidilisele isikule kohaldatavate trahvimäärade muutmine mitmete maksualaste õigusrikkumiste eest. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et Exceli-tabel on vaikselt liikunud karistusõigusesse ja tegelikult ei analüüsita, kui tõhus võiks siis olla tõhus karistus. Igaks juhuks trahvisummasid lihtsalt tõstetakse ning vajadusel lisatakse sinna juurde jutt inflatsioonist ja elatustaseme tõusust.

  EML juhatuse liige Hiie Marrandi tutvustab kiireloomulist sotsiaalmaksuseaduse muudatust, millega üritatakse lahendada nn diginomaadide sotsiaalmaksukohustuse probleemi. Oleks ju vaja, et meie sotsiaalmaksusüsteem on atraktiivne ka sellistele inimestele, kes viibivad siin töö tegemise eesmärgil lühiajaliselt, näiteks esineb koolitusel või filmivõtetel. Muudatuse jõustumine on plaanis juba 2022. aasta alguses.

  MTA arendusspetsialist Siim Tamm annab ülevaate maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõust, mille eesmärk on tagada ehitussektoris ausam konkurents ja vähendada valdkonnas võimalusi maksupettusteks. Selleks luuakse töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu, kuhu hakkab koonduma suuremate ehitusplatside ja seal töid teostavate isikute info.f

 • Sisukord
  UUDISED

  Globaalne miinimummaks ja
  mõistlik maksupoliitika: valida
  saab vaid ühe

  Hiie Marrandi
  Rahandusministeeriumi pressiteade

  Lk 5-6

  Vilepuhujate päev — mida kõike maailmas leidub

  Hiie Marrandi

  Lk 6-7

  Maa hindamise uued alused said valitsuse heakskiidu

  Rahandusministeeriumi pressiteade

  Lk 7-8

  2022. aastal tekib fondipensioni võimalus ka III sambasse

  Rahandusministeeriumi pressiteade

  Lk 8

  II samba maksete kompenseerimise määruse eelnõu läks kooskõlastusringile

  Rahandusministeeriumi pressiteade

  Lk 9

  Justiitsministeerium avalikustas kohtumised lobistidega

  Justiitsministeeriumi pressiteadeLk 9-10
  Äriregistri andmed saavad õiguskindlust juurdeJustiitsministeeriumi pressiteadeLk 10-11
  Justiitsministeerium asus lahendama mitteadvokaatidest kohtuesindajate probleemiJustiitsministeeriumi pressiteadeLk 11
  Majandusaasta aruande
  esitas õigeaegselt vaid 53% kohustatutest
  Justiitsministeeriumi pressiteadeLk 12
  Kohtulahendid muutuvad tulevikus enne jõustumist avalikuksJustiitsministeeriumi pressiteadeLk 12-13
  Ministeeriumid uurivad, kuidas edendada e-arvete kasutamist erasektorisMKM pressiteadeLk 13
  Ettevõtja digivärava projekt otsib lahendusi ettevõtjatele nende kohustustest ülevaate loomiseksMKM pressiteadeLk 14-15
  MKM tahab edendada e-kviitungi kasutamist erasektorisMKM pressiteadeLk 15
  Soome ja Eesti maksuametid alustasid reaalajas toimuva andmevahetusegaMTA pressiteadeLk 16
  MTA ja PTA korraldavad ühisoperatsiooni „Lemmikloomad turvaliselt Eestisse“MTA pressiteadeLk 16-17
  MTA võtab kasutusele uue impordi tollivormistuse infosüsteemiMTA pressiteadeLk 17-18
  MTA: juhised postipaki deklaratsiooni täitmiseksMTA pressiteadeLk 18
  ARVAMUS
  Surematus huligaansuste läbiMartin SildosLk 19-21
  Eesti maksudebatt ehk Kuidas valitsuserakondadel sai raha otsaKristina KallasLk 21-22
  Maksudebatt või iludusvõistlus?Sander KaruLk 23-24
  Maksude maksmine olgu 100% vabatahtlik!Janek MäggiLk 24
  Intervjuu: Martin Helme maksuteemadelKUKU Raadio saade „Intervjuu“Lk 25-26
  Oeh, ma käisin maksudebatil…Lasse Lehis
  Õiguskantsleri seisukoht
  Lk 27-28
  ÕIGUSKANTSLER AITAB?
  Tulumaksuseadus ei ole vahepeal paremaks läinudMartin Huberg
  Õiguskantsleri seisukoht
  Lk 28-30
  Hooldajatoetuse maksmine alla kolmeaastase puudega lapse hooldajaleÕiguskantsleri kiri kohalikele omavalitsusteleLk 30-31
  Perekonnaseaduse muutmise
  ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
  Õiguskantsleri seisukohtLk 31-32
  Ah, et kogumispensionit ei saa arestida või? Pakkuge uuestiMartin Huberg
  Õiguskantsleri seisukoht
  Lk 33-34
  Investeerimisriskiga pensionilepingÕiguskantsleri seisukohtLk 35
  Märgukiri erakorralise käibelaenu andmise tingimuste kohtaÕiguskantsleri seisukohtLk 36-38
  Märgukiri majutusettevõtja toetuse tingimuste kohtaÕiguskantsleri seisukohtLk 39-42
  Töötasu hüvitise ja ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine sama kalendrikuu eestÕiguskantsleri seisukohtLk 42-43
  PROBLEEM
  Tulumaksuvaba tulu alates teisest lapsest – sotsiaaltoetus või maksutehniline instrument?Martin HubergLk 44-46
  Reklaamimaksumäärused tuleks kehtiva seadusandlusega kooskõlla viiaKaidi KallasteLk 47
  SEADUSEMUUDATUS
  Karistused karmistuvadMartin HubergLk 47-48
  Töövõtuahelate ning ehitusplatsil viibimise elektroonilise registreerimise meedeSiim TammLk 49-51
  Kiireloomuline sotsiaalmaksuseadusHiie MarrandiLk 51-52
  Riigieelarve muutub detailsemaks ja eelarveprotsess lihtsamaksRahandusministeeriumi pressiteade Õiguskantsleri seisukohtLk 52-54
  VÄLISMAA
  Kuidas maksustada hobuse sperma tarnet ehk Kas hobune kõlbab söögiks?Martin HubergLk 54-55
  JURIST VASTAB Hiie MarrandiLK 56-57
  MINU MAX
  Nagu kaks tilka vettEesti Pangaliidu pressiteade
  Rahandusministeeriumi pressiteade
  Lk 58

Loe täismahus artikleid veebis

Lisame ja uuendame varasemaid täismahus artikleid jooksvalt.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).