iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

MaksuMaksja: 2021 – November (nr 11)

MaksuMaksja: 2021 – November (nr 11)

 • Toimetuse veerg

  Novembri MaksuMaksjas tulumaksu tulevikust

  Nii OECD kui Euroopa Liit on viimasel ajal näidanud üles soovi rahvusvahelise maksustamise vallas „kord majja“ lüüa, et ettevõtjad annaks õiglase maksupanuse mitte ainult oma ettevõtte registreerimise riigis, vaid ka seal, kus klientidelt raha kätte saadakse. Kahtlase väärtusega maksuskeemide tõkestamine jms algatused on iseenesest täiesti mõistlikud ja vaevalt ausat konkurentsi sooviv ettevõtja nende mõtete vastu oleks. Kas kõik on aga päriselt nii õilis, kui näib? EML juhatuse liige Hiie Marrandi toob lugejateni kokkuvõtte Ameerika Ühendriikide õigusprofessori artiklist tulumaksu tuleviku teemal, mis sobib hästi silmaringi avardamiseks.

  EML juhatuse liige Lasse Lehis tõdeb, et vähemalt praegu me ei tunneta, et see vaidluse all olev maksumuudatus meie elu siin kuidagi mõjutama hakkab. Miinimummaksu nõue puudub väga väikest hulka väga suurte ettevõtjate gruppe, kellel on piisavalt võimekust oma maksuteemad ära lahendada ilma Eesti riigivõimuga diskussiooni pidamata. Enam-vähem ainus praktiline muudatus, mida meie tulumaksuseadus vajab, on uue võimaluse pakkumine ettevõtjale, kes soovib maksta tulumaksu tekkepõhiselt aastakasumilt, aga mingil juriidilisel põhjusel ei saa vormistada dividendimakset. Nimetame seda hellitavalt näiteks „tekkepõhise maksustamise erikorraks“. Sedasi saaksime me oma maksusüsteemiga jätkata, nii et enamik maksumaksjaid ei paneks isegi tähele, et midagi olulist on muutunud.

  Statistikaameti juhtivanalüütik Jaan Õmblus tutvustab ettevõtlusriskide maandamiseks ja stabiilsema ärikeskkonna tagamiseks mõeldud ettevõtteid võimaliku maksejõuetuse ohu eest hoiatavat süsteemi, mille prototüüpi on Statistikaamet välja töötamas. Hoiatussüsteemi olemus seisneb selles, et arvutiprogramm jälgib pidevalt ettevõtte majandusandmeid ja teades konkreetse sektori üldiseid majanduspõhimõtteid, saab aru, kui ettevõte hakkab n-ö keskmisest kuhugi poole hälbima. Süsteem teeb analüüsi põhjal järelduse, kas ettevõttel võib sarnaste arengute jätkudes tekkida likviidsusprobleeme ja väheneda võime täita oma kohutusi. Kui oht on olemas, siis väljastatakse ettevõttele varane hoiatus.

  Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees Margus Tammeraja annab ülevaate Ernst & Young Baltic AS-i läbi viidud uuringu „E-arvete kasutamine avalikus sektoris ja ettevõtluses“. Uuringu eesmärgiks oli analüüsida e-arvete kasutamist avalikus ja erasektoris, kaardistada hetkeolukord e-arvete turul turuosaliste lõikes, tuua välja takistused e-arvete laiemal kasutamisel ning teha ettepanekuid ja pakkuda välja toetusmeetmeid e-arvete kasutamise suurendamiseks erasektoris.

 • Sisukord
  UUDISED

  Kes otsustasid olla ise oma pensioniraha peremehed

  Märt Leesment ja Kaja Sõstra,
  Statistikaameti blogi

  Lk 4-5
  II pensionisamba maksete kompenseerimine Õiguskantsleri seisukoht Lk 6-7
  MTA peadirektoriks valiti Raigo Uukkivi Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 8
  Pentus-Rosimannus: maksu- koormuse nihkumine üksikisiku tuluteenimiselt pruunidele maksudele on õige suund Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 8-9
  Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse muudatused Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 9
  Energiahinna hüvitise kalkulaator on toetuse arvutamisel peredele abiks Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 10
  Ettevõtjatele antud riigiabi
  kasvas aastaga üle kahe korra
  Sotsiaalkaitseministeeriumi pressiteade Lk 10-11
  Loodav Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus alustab detsembrist tööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade Lk 11
  Kõnetuvastustarkvara hoiab
  kokku kohtute tööaega
  Justiitsministeeriumi pressiteade Lk 12
  Järgmine samm selgema
  õigusruumi poole
  Justiitsministeeriumi pressiteade Lk 12-13
  ARVAMUS
  Debatid Kleopatraga? Peeter Tammistu Lk 13-17
  TULUMAKSU TUME TULEVIK
  Mõtteid tulumaksu tulevikust Hiie Marrandi
  Professor Andrew Morriss, tõlkis ja refereeris Hiie Marrandi
  Lk 18-23
  Seisukoha küsimine rahvusvahelise
  maksureformi kohta
  Rahandusministeerium
  Eesti Tööandjate Keskliidu vastus
  Lk 24-26
  Eesti on sattunud ettevõtete üleilmse tulumaksualgatusega kahvlisse Madis Hindre, ERR.ee Rahandusministeeriumi pressiteade Lasse Lehise kommentaar Lk 26-29
  NÕUANNE
  Varase hoiatuse süsteem ettevõtluse toetuseks Jaan Õmblus Lk 29-32
  PROBLEEM
  E-arvete 2021. aasta uuringust Margus Tammeraja Lk 32-35
  JURIST VASTAB Hiie Marrandi,
  Martin Huberg
  LK 36-38

Loe täismahus artikleid veebis

Lisame ja uuendame varasemaid täismahus artikleid jooksvalt.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).