iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

MaksuMaksja: 2022 – Jaanuar (nr 1)

MaksuMaksja: 2022 – Jaanuar (nr 1)

 • Toimetuse veerg

  Jaanuari MaksuMaksjas valitsuse sünnipäevast

  Selle aasta jaanuaris täitus praegusel valitsusel üks aasta. EML juhatuse liige Lasse Lehis meenutab aastataguseid sündmusi ning võrdleb eelmise ja praeguse valitsuse tööd, lisaks tutvustab lugejatele 2021. aasta jooksul või 2022. aasta alguses ametisse asunud uusi kantslereid, asekantslereid ja riigiametite juhte.

  EML juhatuse liige Martin Huberg kirjutab uutest muudatustest maksuseadustes. Juttu tuleb haigusrahast: kui alates 01.05.2021 on tööandja pidanud maksma töötaja karantiinis olemise eest haigushüvitist, siis nüüd pikendati seda meedet kuni veel 2022. aasta lõpuni. 

  Ehitus on teadagi valdkond, kus on maksukuulekusega probleeme, ning nüüd on otsustatud seda olukorda lahendama hakata. Alates 01.10.2023 hakatakse teatud mahu ja ajalise kestusega ehitusplatse rohkem jälgima: iga töötaja saab endale kaardi, mis tuleb registreerida objektile saabumisel ja sealt lahkumisel. Selle alusel saab inimeste liikumise, töötamise aja, objekti mahu jne kohta infot nii maksuhaldur kui ka Tööinspektsioon, aga ka Politsei- ja Piirivalveamet.

  Muutub kogumispensioni makse tasumise kord. Üldreeglina tehakse ettemaksukontolt kanded vastavalt maksuvõla tekkimise ajale, mis toob kaasa olukorra, et kui tööandjal on mitme perioodi maksude võlg (näiteks ajatamisgraafik), siis ei jõua II samba raha töötaja fondi enne kui tööandja vanad võlad on makstud. Selle aasta 1. juulist seadus muutub ja kogumispensioni makse kantakse üle väljaspool järjekorda.

  EML juhatuse liige Hiie Marrandi toob lugejateni järjekordse eurobürokraatia algatuse, mille eesmärk on pealtnäha tore, aga süüvimisel jääb vägisi mulje, et ettevõtjate elu sellise algatuse peale küll grammigi mõnusamaks ei lähe. Pigem on tegu analoogiga maksuameti maksukäitumise hinnangust, EL tasandil on toimunud lihtsalt „rõngaste“ edasiarendus ning valminud on ettevõtete sotsiaalne taksonoomia.

  Assertum Audit OÜ vandeaudiitor Mai Palmipuu koos Lasse Lehise ja Martin Hubergiga annavad praktilist nõu, kuidas vormistada lootusetute nõuetete mahakandmist ja sellega seoses käibemaksu tagasiarvestamist.

 • Sisukord
  UUDISED

  Kas ja kui palju on
  energiahindade kallinemine
  toonud riigile lisaraha?

  Rahandusministeeriumi pressiteade
  Lk 4-5
  Rahandusministeerium soovib pakkuda võimalust teise samba makseid vabatahtlikult suurendada

  Rahandusministeeriumi pressiteade

  Lk 5

  Osaühingu asutamisel kaob miinimumkapitali nõue

  Justiitsministeeriumi pressiteade Lk 6
  Justiitsministeerium tahab korteriomanditega seotud murekohti vähendada Justiitsministeeriumi pressiteade Lk 6-7
  Lähetatud autojuhtidele peab edaspidi tagama kohalikega võrdsed töötingimused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade Lk 7-8
  Valitsus toetas täiendavaid energiahinna leevendusmeetmeid Vabariigi Valitsuse pressiteade Lk 8-9
  VALITSUSE SÜNNIPÄEV
  Poliitika pole kunagi igav ega lõpe kunagi ära Lasse Lehis Lk 10-11
  PwC uuring: tippjuhtide hinnang valitsuse tööle on langenud PricewaterhouseCoopers Lk 12
  Teiste elud Lasse Lehis Lk 13-15
  Kes valitseb maad, sa teada ei saa… Lasse Lehis Lk 16-19
  SEADUSEMUUDATUS
  Haigushüvitis alates teisest päevast, ka karantiini korral Martin Huberg Lk 19-21
  Suur vend hakkab ehitusplatse jälgima — maksukorralduse seadust muudetakse Martin Huberg Lk 21-23
  Maksukohustuse ajatamine ja maksukohustuste täitmise järjekord Martin Huberg Lk 23-24
  Millistest töötingimustest tuleb 1. augustist töötajat teavitada? Sotsiaalministeeriumi blogi Lk 25-26
  SEADUSEMUUDATUS
  Ettevõtete sotsiaalne taksonoomia ehk maakeeli: ettevõtja sotsiaalne vastutus Hiie Marrandi
  Margot Gouram
  Lk 27-30
  NÕUANNE
  Nõuete mahakandmisest Mai Palmipuu Lk 30
  Lootusetud nõuded ja käibemaksuarvestus Martin Huberg
  Lasse Lehise kommentaar
  Lk 31-36
  JURIST VASTAB Hiie Marrandi LK 36-38

Loe täismahus artikleid veebis

Lisame ja uuendame varasemaid täismahus artikleid jooksvalt.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).