iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

MaksuMaksja 2022 – Oktoober/november (nr 10)

MaksuMaksja 2022 – Oktoober/november (nr 10)

 • Toimetuse veerg

  MaksuMaksjas nr 10 äpinduse keerulisest olukorrast

  Äpi vahendusel toidu või sõiduteenuse tellimine on paljude jaoks juba harjumuspäraseks saanud. Selliste teenust osutajate maksustamises on aga hakanud uued tuuled puhuma, mis kogu äpinduse tulevikuväljavaateid piiravad. EML juhatuse liige Martin Huberg kirjutab, kuidas MTA on eemaldanud oma juhendist info, mis puudutas „juhuslikku tulu“ ja selle mittemaksustamist sotsiaalmaksuga, ning lisanud sinna, et teenuse osutajate puhul peab platvorm ise kõik maksukohustused (sh tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) deklareerima, kinni pidama ja täitma. Äpid kinnitavad, et nemad on vaid vahendajad, kuid selline tõlgendus tähendaks, et maksu kinnipidamise kohustus läheks üle teenuse tellijale, kui teenuse osutaja ei ole FIE või ettevõtluskonto kasutaja.

  EML jurist Hiie Marrandi tutvustab muudatusi, mis on kavas seoses nn haltuuramaksuga ehk ettevõtluskontoga, samuti käsitleb positiivseid arenguid investeerimiskonto tulude maksustamises. Mõlema valdkonna muudatused on kavas vastu võtta 2023. aastal.

  EML juhatuse liige Lasse Lehis kutsub üles tähelepanu pöörama Euroopa Kohtu hiljutisele otsusele, mis tunnistas kehtetuks Euroopa Liidu rahapesuvastase direktiivi sätte, mille järgi peab äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave olema igal juhul üldsusele kättesaadav. Nimelt kujutab säte endast põhiõiguste (eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse) rasket riivet. Niikaua kuni Eesti riik ei ole kujundanud ametlikku seisukohta, milliseid õiguslikke protseduure ta kavatseb Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks teha, on kõikidel riiklike registrite haldajatel ja eraõiguslikel infoteenuse pakkujatel soovitatav peatada registrites oleva info massandmetena avaldamine, levitamine ja töötlemine.

  Ajakirja veergudelt saab lugeda pikemalt ka 2022. aasta Nobeli majanduspreemia kohta — see omistati Ben Bernankele, Douglas Diamondile ja Philip Dybvigile, kes uurisid pankade rolli finantskriiside ajal ning panid aluse kaasaegsele pangandusregulatsioonile.

 • Sisukord
  UUDISED

  Tuhandete inimeste haigusrahade väljamakseks puuduvad andmed

  Eesti Haigekassa pressiteade

  Lk 4

  Riigi saadetud dokumentidega tutvumine
  muutub lihtsamaks

  Justiitsministeeriumi pressiteade

  Lk 4-5

  Kohtumenetlus muutub paberivabaks

  Justiitsministeeriumi pressiteade Lk 5
  Äriühingute piiriülene liikumine muutub turvalisemaks Justiitsministeeriumi pressiteade Lk 6
  Valitsus emiteerib pikaajalisi võlakirju Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 6
  Valitsus kiitis heaks teise samba maksete vabatahtliku suurendamise eelnõu Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 7
  Kui suur on teie ettevõtte jalajälg? Uus arvutusmudel aitab teada saada Keskkonnaministeeriumi pressiteade Lk 7-8
  Rohkem kui 1200 korteriühistut on tundnud huvi KredExi teenuste vastu KredExi pressiteade Lk 8
  Riik toetab transpordi- ja logistikasektori digitaliseerimist miljoni euroga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade Lk 9
  Riik toetab elamute kordategemist 84 miljoni euroga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade Lk 9-10
  APPI, ÄPPI!
  Platvormid muutuste tuultes ehk MTA materdab – kas platvormide lõpp on lähedal? Martin Huberg
  MTA juhendid
  Äripäev
  Riigikantselei kiri Riigikogu juhatusele
  Lk 10-19
  Analüüs: Eesti platvormitöö tegijad võiksid võita kollektiivlepingutest Sotsiaalministeeriumi blogi
  Väljavõte analüüsist
  Lk 19-23
  Investeerimiskonto muutub 2024. aastal Hiie Marrandi Lk 23-24
  Haltuuramaksu uuendused Hiie Marrandi Lk 25-26
  PROBLEEM
  Euroopa Kohtu otsus sunnib Eestit tõsiselt ümber korraldama avalike registrite tegevuse EML pressiteade
  Lasse Lehise kommentaar
  Euroopa Kohtu pressiteade
  Väljavõte Euroopa Kohtu otsusest
  Rahandusministeeriumi pressiteade
  Lk 26-31
  KOHTULUGU
  Riigikohus: seadus ei anna kaitset õiguse kuritarvitamisele Riigikohtu pressiteade Lk 31-32
  UURIMUS
  2022. aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid selgitasid pankade keskset rolli finantskriisis EML Lk 32-36
  Rahandusminister: selleks, et inimeste hoiused oleksid kaitstud, peab karmistama järelevalvet hoiu-laenuühistute üle Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 36
  JURIST VASTAB Hiie Marrandi Lk 37-38

Loe täismahus artikleid veebis

Lisame ja uuendame varasemaid täismahus artikleid jooksvalt.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).