iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

MaksuMaksja 2022 – Detsember/jaanuar (nr 12)

MaksuMaksja 2022 – Detsember/jaanuar (nr 12)

 • Toimetuse veerg

  MaksuMaksjas nr 12 äriregistri reformist

  Äriseadustiku muudatustest on päris palju artikleid ilmunud ja koolitusi toimunud. EML jurist Hiie Marrandi kirjutabki peamistest muudatustest, nende eesmärkidest ning erisustest maksustamisel. Lihtsamaks on läinud nii osaühingu asutamine kui likvideerimine. Sissemakseta kapitali asemel on nüüd nullkapitaliga osaühing. Varem asutatud ühingutes on nüüd lubatud sissemakset tasaarvestada dividendidega. Samuti muutus juriidiliste isikute sundkustutamise regulatsioon, mille tulemusel on osaühingute likvideerimine senisest lihtsam.

  Hiie Marrandi annab ülevaate ka Euroopa Komisjonis vastu võetud tekstiilistrateegiast, mille eesmärk on vähendada rõivatööstuse kahjulikke mõjusid, muuta tekstiilisektor keskkonnasäästlikumaks, kuid säilitada seejuures sektori konkurentsivõime.

  EML juhatuse liige Martin Huberg tutvustab hiljutist olulist Euroopa Kohtu lahendit, millest järeldub, et töötaja põhipuhkuse nõue ei aegu. Puhkuse kasutamise edasilükkamisel või katkestamisel tuleb seda alati kasutada kas kohe pärast edasilükkamise või katkestamise tinginud asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Loodame, et peatselt tehakse ka Eestis vajalikud seadusemuudatused.

  Venemaa sõda Ukraina vastu ei näita erilisi hääbumise märke. USA mõttekoda Silverado avaldas 2022. aasta lõpu seisuga uuringu, milles selgitas välja, kas ja millisel määral on Venemaa-vastased sanktsioonipaketid oma eesmärki täitnud. MaksuMaksja veergudel saabki uuringu kokkuvõttega lähemalt tutvuda.

 • Sisukord
  UUDISED

  Reitinguagentuur S&P
  muutis Eesti reitingu väljavaate negatiivseks

  Rahandusministeeriumi pressiteade

  Lk 4

  Eesti käibemaksu maksuauk on
  üks Euroopa väiksemaid

  MTA pressiteade

  Lk 4-5

  Rahvusvaheline maksustamine: nõukogu jõudis kokkuleppele suurimate ettevõtete madalaimas maksustamistasemes

  Euroopa Liidu Nõukogu pressiteade Lk 5
  OECD: Eestil oleks soolise ebavõrdsuse vähendamisest saada märkimisväärset
  majanduslikku kasu
  Sotsiaalministeeriumi pressiteade Lk 6-7
  Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid esialgsele kokkuleppele soolise palgalõhe kaotamise suhtes Euroopa Liidu Nõukogu pressiteade Lk 7-8
  Pöördumine: ametiühingud, -liidud, tööandjad ja arstid nõuavad eestlaste laguneva tervise päästmist Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pressiteade Lk 8-9
  Töökeskkonnast alguse saanud
  vaimse tervise probleeme hakatakse käsitlema kutsehaigustena
  Sotsiaalministeeriumi pressiteade Lk 10
  Riik toetab taastuvenergia toodangu suurendamist tööstusaladel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade Lk 10-11
  Töötasu alammäär tõuseb
  2023. aastal 725 euroni
  Sotsiaalministeeriumi pressiteade Lk 11
  ARVAMUS
  Metadooniravi tagajärgedest majanduses Peeter Tammistu Lk 12-18
  ÄRIREGISTRI REFORM
  Äriregistri reform, 1. osa: osaühinguid on veel lihtsam asutada Hiie Marrandi Lk 19-21
  Äriregistri reform, 2. osa:
  osaühinguid on veel lihtsam likvideerida
  Hiie Marrandi Lk 21-23
  SEADUSEMUUDATUS
  Tekstiilistrateegia ehk Riietest, kiirmoest ja keskkonnakahjust Hiie Marrandi Lk 23-26
  KOHTULUGU
  Põhipuhkusenõue ei aegugi? Martin Huberg Lk 27-30
  NÕUANNE
  Kuidas toimida maksumenetluses
  seletuste andmisel?
  EML
  Õiguskantsleri seisukoht
  Lk 30-31
  UURIMUS
  Silverado raport: sanktsioonid Venemaa vastu ei täida oma eesmärki EML Lk 32-34
  JURIST VASTAB
  Valik Tööinspektsiooni juristide vastuseid töösuhteid puudutavatele küsimustele Tööinspektsioon Lk 34-36
  Jurist vastab Hiie Marrandi Lk 37-38

Loe täismahus artikleid veebis

Lisame ja uuendame varasemaid täismahus artikleid jooksvalt.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).