MaksuMaksja 2022 – Juuni/juuli (nr 6-7)

MaksuMaksja 2022 – Juuni/juuli (nr 6-7)

 • Toimetuse veerg

  MaksuMaksjas nr 6/7 tööiguse arenemisest

  Tööõigust muudkui muudetakse ja seda tehakse jupikaupa, natuke siit, natuke sealt, mitmeid eelnõusid paralleelselt menetledes. Seekordses ajakirjanumbris annavadki EML juristid lugejale huvitavamatest asjadest ülevaate.

  EML juhatuse liige ja vanemjurist Martin Huberg vaatab lähemalt, mida kavatsetakse ette võtta järjestikuste tähtajaliste töölepingute osas. Plaanitud leevendused võivad tõenäoliselt veel sel aastal jõustuda.

  Lisaks tutvustab ta Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kavandatavaid muudatusi töölepinguseaduses, mis puudutavad alltöövõttu. Menetlemises on Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingus seaduse muutmise seadus, mis sisaldab nii mõndagi, mida võiks tuleviku tarbeks kõrva taha panna.

  Samuti on töös muudatused töötuskindlustuse seaduses, tööturuteenuste ja -toetuste seaduses ja töövõimetoetuste seaduses. Nimelt soovitakse töötuskindlustuse hüvitise maksmise perioodi pikkus seada sõltuvusse sellest, kas riigi majandus on parajasti langusfaasis, stabiilne või tõusutrendis. Sellestki saab lugeja täpsemalt lugeda Hubergi vastavast artiklist.

  EML jurist Hiie Marrandi kirjutab lähemalt augustist kehtima hakanud töölepingu seaduses ühest muudatusest, mis puudutab maksusid. Kuigi muudatuse kõrgemaks eesmärgiks on töötajaid kaitsta ja tagada, et töötingimused on selged ja läbipaistvad, ei ole pääsu ka arusaamatust bürokraatiast, nõuetest, mida ettevõtte raamatupidaja või personalispetsialist peab täitma hakkama.

  Juulis jõustunud käibemaksumuudatused veoteenustele on EML juristide kogemuse kohaselt tekitanud üksjagu küsimusi. Marrandi proovibki seaduseparagrahvide raskemini arusaadava teksti lugejatele paremini seeditavaks teha.

  Täiendavalt teeb ta kokkuvõtte plaanitavatest muudatustest maksukorralduse seaduses ja maksualase teabevahetuse seaduses, mis puudutavad platvormimajandust. Platvormihalduritele kehtestatakse uus aruandluskohustus ning parendatakse erinevate riikide maksuametite koostööd.

 • Sisukord
  UUDISED

  Uus ajakiri on sündinud

  EML, EML kirjavahetus Maksu- ja Tolliametiga

  Lk 4

  Füüsilise isiku maksejõuetus-
  menetlused ja saneerimismenetlus muutuvad 1. juulist efektiivsemaks

  Justiitsministeeriumi pressiteade

  Lk 5

  Makseraskustesse sattunud eraisikul
  on tänasest rohkem võimalusi

  Justiitsministeeriumi pressiteadeLk 6
  Rahandusministeerium kavandab positiivse krediidiregistri loomistRahandusministeeriumi pressiteadeLk 6-7
  Justiitsministeerium annab
  äriregistri info vabaks
  Justiitsministeeriumi pressiteadeLk 8
  Kohtulahendeid hakatakse avaldama
  kohe pärast kohtuotsuse tegemist
  Justiitsministeeriumi pressiteadeLk 8-9
  Justiitsministeerium annab riigiasutustele tulevikus võimaluse otsuseid automatiseeridaJustiitsministeeriumi pressiteadeLk 9
  Riik kuulutab välja korteriühistutele mõeldud päikesepaneelide
  toetuse taotlusvooru
  EASi ja KredExi ühendasutuse pressiteadeLk 10
  Eramute energiatõhususe
  toetust hakkavad saama nüüd ka
  uuemate majade omanikud
  Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeeriumi pressiteadeLk 10-11
  Toimetulekutoetuse määramisel hakatakse tänasest eluaseme-
  kulu liigina arvesse võtma ka eluasemelaenu tagasimakset
  Sotsiaalministeeriumi pressiteadeLk 11-12
  Ümbrikupalga saajate osakaal on
  langenud 4%ni töötasu saajatest
  MTA pressiteadeLk 12-13
  EKI: Eesti majandus jahtubMajandus- ja Kommunikatsiooni- ministeeriumi pressiteadeLk 13-14
  Uued nõuded veebimajutus-
  teenuse pakkujatele aitavad
  võidelda terrorismiga
  Siseministeeriumi pressiteadeLk 15-16
  Riigikohus: ettevõtjatel on
  mõistlik sõlmida abieluvaraleping
  Riigikohtu pressiteadeLk 17
  ARVAMUS
  Maksudebatt ja valeturakasJaak NigulLk 18-21
  Kas kolme pensionisamba asemel võiks jääda kaks?Magnus PiiritsLk 21-23
  TÖÖÕIGUS ARENEB
  Töölepingu seaduse muudatus — järjestikused lepingudMartin HubergLk 24-25
  Töölepingu seaduse muudatus — maksudHiie MarrandiLk 26-28
  Töölepingu seaduse ja muud muudatused — uued euronormidMartin HubergLk 29-32
  Töötuskindlustushüvitiste süsteemi paindlikumaks muutmineMartin HubergLk 32-35
  POLIITIKA
  Meil on muide jälle uus valitsusLasse Lehis, Riigikogu stenogrammLk 36-42
  SEADUSEMUUDATUS
  Käibemaksulugu: veoteenuste null- määra muudatus või täpsustus?Refereerinud Hiie MarrandiLk 42-44
  Platvormimajandus muutub 2024. aastast läbipaistvamaksHiie MarrandiLk 45-46
  UURIMUS
  Ettevõtete lahkumine ja sanktsioonid lämmatavad Venemaa majandustJeffrey A. Sonnenfeld, Steven Tian, Franek Sokolowski, Michal Wyrebkowski, Mateusz KasprowiczLk 46-53
  EELARVE
  Ohtlike jäätmete ladestamise eest maksku jäätmete tekitaja, mitte maksumaksja.
  Vaja on Keskkonnaministeeriumi otsustavust
  Riigikontrolli pressiteadeLk 54-55
  JURIST VASTABMartin Huberg
  Hiie Marrandi
  Lk 56-58

Loe täismahus artikleid veebis

Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).