iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

MaksuMaksja 2022 – November/detsember (nr 11)

MaksuMaksja 2022 – November/detsember (nr 11)

 • Toimetuse veerg

  MaksuMaksjas nr 11 haigusrahadest

  See ajakirjanumber lahkab haigusrahadega seotud probleeme. EML juhatuse liige Martin Huberg uurib, miks tööandja ja haigekassa arvutavad töötaja haigestumise eest makstavat hüvitist erinevatel alustel ning kas see üldse on õiguspärane. EML usub, et kui töötajale kahjulikematel alustel arvutatud ajutise töövõimetuse hüvitise suurus kohtus vaidlustada või kui õiguskantsler algataks vastava menetluse, ei saaks edu välistada. Huberg jagab ka soovitusi nii töötajale kui tööandjale, kuidas probleemi vältida.

  Teine ebaõiglane kohtlemine on ilmnenud rasedatele haigushüvitise maksmisel — kui tööandja soovib ühepoolselt maksta haigushüvitist rasedale, kes on ajutiselt töövõimetu, siis vähendab haigekassal selle võrra ajutise töövõimetuse hüvitist. Martin Huberg pakub välja võimalusi, kuidas võiks olukorda kehtivate seaduste raames lahendada.

  EML jurist Hiie Marrandi tutvustab lugejatele huvitavat maksuküsimust: kuidas maksustatakse töölepingu ebaseadusliku lõpetamise vaidluses kompromissiga kinnitatud hüvitist? Nimelt saime liikmetelt teavet, et Tööinspektsiooni juures asuv töövaidluskomisjon tõlgendab palgatulu maksustamisel maksuseadusi üldlevinust erinevalt. EML uuriski, kas selline tõlgendus on maksuhalduri hinnangul aktsepteeritav.

  Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud või kalendriaastal jõudvatele inimestele eraldi maksuvaba tulu määr. Vaatame lähemalt, kuidas see süsteem rakenduma hakkab.

 • Sisukord
  UUDISED

  Maksud 2023

  EML

  Lk 4-5

  Euroopa Komisjon avaldas
  2023. aasta eelarvekava hinnangu

  Rahandusministeeriumi pressiteade

  Lk 5-6

  Eesti kohtukorraldus muutub
  Balti riikidest esimesena töökindlaks ka sõjaseisukorra ajal

  Justiitsministeeriumi pressiteade Lk 6
  Uuest aastast saab kohtutäitur
  sisse nõuda lisaks elatisvõlgnevusele
  ka jooksva kuu elatist
  Justiitsministeeriumi pressiteade Lk 7
  Vanaduspensioniealiste
  maksuvaba tulu hakkab mõjutama
  ka palga maksmist
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pressiteade Lk 7-8
  Pensionisüsteemi muutused võimaldavad maksta õiglast pensioni
  ja toetavad inimeste töötamist
  Sotsiaalministeeriumi pressiteade Lk 8-9
  Solman: tänu seaduste
  muutmisele saavad tuulepargid
  püsti mitu aastat varem
  Rahandusministeeriumi pressiteade Lk 9-10
  Riik leevendas päikesepaneelide toetuse tingimusi EASi ja KredExi ühendasutuse pressiteade Lk 10
  Avanes uus toetus tootmisettevõtete ärimudeli muutmiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade Lk 10-11
  Ministrid tunnustavad: peresõbralikud tööandjad on muutunud ligi 30 000 inimese töökeskkonna paremaks Sotsiaalministeeriumi pressiteade Lk 11-12
  HAIGE RAHA
  Miks tööandja ja haigekassa ravikindlustushüvitise
  arvutamise alused erinevad?
  Martin Huberg Lk 12-15
  Tööandja haigushüvitis ja
  rasedad
  Martin Huberg
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja pressiteade
  Lk 15-17
  SEADUSEMUUDATUS
  Maamaks ja uued maa maksustamishinnad Hiie Marrandi Lk 18-20
  PROBLEEM
  Töövaidluskomisjoni kompromiss
  ja palgamaksud
  Hiie Marrandi Lk 20-22
  Riigiasutuste dokumendid saavad
  AK-märke liiga lihtsalt
  Kärt Pormeister Lk 22-24
  NÕUANNE
  Laena kannelt, Vanemuine! Martin Huberg Lk 24-27
  Aeg minna II sambast pensionile, disaini oma pension ise Kertu Fedotov Lk 28-29
  Maksuvaba tulu vanaduspensionieas Maksu- ja Tolliamet Lk 30-31
  Pensionide maksustamine pärimisel Maksu- ja Tolliamet Lk 32-33
  Teise pensionisamba riigipoolsete maksete peatamise kompenseerimine Maksu- ja Tolliamet Lk 33-35
  JURIST VASTAB
  Valik Tööinspektsiooni juristide vastuseid töösuhteid puudutavatele küsimustele Tööinspektsioon Lk 35-37
  Jurist vastab Martin Huberg Lk 37-38

Loe täismahus artikleid veebis

Lisame ja uuendame varasemaid täismahus artikleid jooksvalt.
Artiklid avaldatakse üldjuhul üks aasta pärast ajakirja ilmumist veebiajakirjana. Varem avaldatakse sisukord, toimetuse veerg ning toimetuse valikul võib avaldada muid artikleid. Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).