Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 16.01.2006
Firma rendib joogiveeautomaati ja ostab joogivett. Firmas on veevarustus olemas, kuid joogiks kraanist tulev vesi ei kõlba, kuna maitse on ebameeldiv. Kas renti ja joogivett tuleks kajastada erisoodustusena?
Loe vastust
Vastatud: 13.01.2006
Kui ettevõte ostab televiisori kontorisse töötajate puhkepauside sisustamiseks, kas tegemist on erisoodustusega? Kuidas käituda ajalehtede tellimisega, kas 100% firma kuludesse ja mingit erisoodustust ei tule?
Loe vastust
Vastatud: 16.01.2006
Kas Eestis korteri müügist saadud tulult tuleb maksta tulumaksu juhul kui saadud summa kasutatakse täies ulatuses sissemaksuks teises EU-riigis soetatavale kallimale kinnisvarale (korter)?
Loe vastust
Vastatud: 16.01.2006
1.Kas OÜ võib anda laenu MTÜ-le? Kas seda võib teha 0% intressiga? OÜ omanik on samal ajal ka MTÜ asutaja. 2. Kas MTÜ võib anda laenu oma liikmele?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Puhkuseseaduse § 26 alusel riigi poolt hüvitatavate täiendavate puhkusepäevade tasu. Mis on selle liigi kood vorm TSD 1 lisas?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Kui Eesti ettevõte võtab tööle Läti residendist töötaja, kes hakkab oma tööülesandeid teostama Lätis, aga palka makstakse talle Eestist, siis kuidas toimub sellise töötasu maksustamine (tulumaks, tulumaksuvaba miinimum, sotsiaalmaks, töötuskindlustus, kogumispension)?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Briti Neitsisaartel registreeritud firma esitab Eesti firmale arve messil osalemise kohta. Mess toimub Moskvas. * Kas selle arve summast tuleks kinni pidada 24% tulumaksu? * Kas arvestada tuleks ka käibemaks saadud teenuselt (pöördmaksustamine)?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Firma A annab firmale B laenu 0% intressiga. Firma A omanikud kuuluvad ka firma B omanike ringi. * Kas siin on maksurisk? Olen kuulnud mingist vähemalt 3,5% intressist, kui on üle 50% seotud isikud.
Loe vastust
Vastatud: 03.01.2006
FIE tegeleb põllumajandusega. Tal on õigus täiendavalt maha arvata põllumajandussaaduste realiseerimisel saadud tulust kuni 45.000.-, kuid mitte rohkem kui ettevõtluse tulem. Kas FIE võib maha arvata ka vähem kui 45.000.- juhul kui selleks pole tarvidust, s.t ei taha tekitada liigset kahjumit?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
1) FIE liisis sõiduautot kasutusrendi korras, osutades sellega renditeenust edasi (100 %) . Nüüd vormistati kasutusrent ümber kapitalirendiks. * Kas vara soetus FIE-le toimub kapitalirendi lepingu lõppemisega (kui liisingfirma annab vara üle) või toimus soetamine juba kapitalirendilepingu sõlmimise hetkel? 2) Kui FIE on rentinud eelpool kirjeldatud vara (liisitud sõiduautot) kogu...
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Kauemaks kui 6 kuuks Soomes töötanud töötajal tekib Soomes maksukohustus ka Eesti äriühingu poolt makstavast palgast. Kuidas peab käituma Eesti äriühing töötajale makstud palga ja päevarahade osas?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Kui töötaja on olnud lähetuses Soomes üle 183 päeva, kuidas siis toimub soomes maksustamine? Kas selleks peab Eesti ettevõte ennast Soome Maksuametis arvele võtma ja sealsed maksudekl. täitma? Kuidas seda kajastada Eestis, kas lihtsalt kuludes või peab ka Eesti Maksuametile deklaratasiooni esitama?
Loe vastust