iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 104

Küsimus

Kuidas maksustatakse Eestis mittersidendist füüsilisele isikule (soome; osalus 25%) ja juriidilisele isikule (soome; osalus 100%) väljamakstavaid dividende? Kas 23/77? Maksuamet vastab, et maksud samad, mis residendile. Tulumaksuseadus ütleb, et alates 01.05.2004 on mitteresidendist füüsilisele isikule makstavad dividendid tulumaksust vabastatud. Ka juriidilisele isikule, välja arvatud madala maksumääraga...., kui talle kuulus vähem kui 20% kapitalist või häältest. Teisalt jälle TM seadus ütleb, et maksustatakse kõik väljamaksed. Ei loe kuidagi seadusest välja, kas maksustatakse või ei. Samas, kuidas deklareerida mitteresidendist füüsilisele isikule väljamakstavaid dividende?. Lisa 2-l oli varem dividendikood 10, nüüd seda enam ei ole?

Vastus - 07.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Dividendide jaoks on kehtestatud kaks erinevat tulumaksu – üks toimub kinnipidamise teel ja teine on Eesti äriühingu tulumaks. Eesti äriühing, kes dividende jagab, maksab tulumaksu alati ja maksumäär on 23/77. Sisuliselt on see varasema "ettevõtte tulumaksu" aseaine – ainult et teenitud kasumi asemel maksustatakse jaotatud kasumit. Maksustamise aluseks on tulumaksuseaduse § 50 lg 1 (võimaliku vabastuse kohta vt § 50 lg 1.1 ja mahaarvamiste kohta § 54 ja § 60) ja tulumaks deklareeritakse TSD lisas 7 (isikustamata), samuti esitatakse vormil INF 1 dividendisaajate nimekiri.

TuMS § 29 lg 8 näeb ette täiendava tulumaksu kinnipidamise lisaks juba mainitud 23/77 tulumaksule. See tulumaks on isikustatud ja deklareeritakse TSD lisas 3, sest maksustamine puudutab praegusel ajal ainult juriidilisi isikuid. Mitteresidendist füüsilistelt isikutelt kaotati tulumaksu kinnipidamine ära (sõltumata osaluse suurusest), mistõttu TSD lisal 2 puudubki kood 10. Juriidilisi isikuid maksustatakse ainult kuni 20% suuruse osaluse puhul. Teie näites toodud isikute puhul toimub seega maksustamine ainult 23/77 määras vastavalt TuMS § 50 lg 1. Seega maksuameti vastus oli õige.