iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 62

Küsimus

Kas eraisik saab oma maad välja rentida nii et renditulu laekub lapse arvele. Kas see on siis lapse või lapsevanemast maaomaniku tulu? (tulumaksustamise seisukohalt) Laps kasutab saadud raha tegelikult ka oma vajaduste rahuldamiseks.

Vastus - 19.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on maa omaniku, st lapsevanema tuluga. Lapse tuluks muutub
renditulu siis, kui maa temale müüa, seada kasutusvaldus või anda rendile
allrendi õigusega. Küllaltki suur on tõenäosus, et MTA tõlgendaks taolisi
tehinguid kui maksukohustusest kõrvalehoidumise eesmärgil tehtud tehinguid.
Vanem on kohustatud oma lapsi ülal pidama ja lapse ülalpidamise kulusid ei saa tulust maha arvata. Lapse tulust majanduslikus mõttes saaks rääkida siis, kui laps saaks maatüki kas pärandina või kingitusena kaugemalt sugulaselt või maatükk ostetakse lapse nimele lapsel varem muust allikast (pärand, muu vara müük) saadud rahast.