Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Mitteresident

Vastatud: 07.06.2006
Ainuosanikul on Eestis OÜ. Ta tahab sellest ettevõttest välja võtta palka. Ta elab Saksamaal. Kas on õige, et palgast tuleb kinni pidada tulumaks 23%, ei tule arvestada tulumaksuvaba miinimumiga ja ei tule kinni pidada kohustuslikku kogumispensioni makset? Kas on võimalik mingil moel vältida sotsiaal- ja töötuskindlustusmakseid?
Loe vastust
Vastatud: 04.04.2006
TuMS § 29 lg 4 sätestab, et tulumaksuga maksustatakse kasu, mida mitteresident sai vara võõrandamisest (§ 15 lõige 1), kui müüdud või vahetatud kinnisasi asub Eestis. Kas maksustamise toimub ka olukorras, kui omandireformi käigus tagastatud vara (kinnistu) näol tehakse Eesi äriühingusse mitterahaline sissemakse.
Loe vastust
Vastatud: 11.04.2006
Ettevõte ostab interneti teel fotode kasutusõiguse Suurbritannias registreeritud firmalt ja tasub selle eest virtuaalse kaardiga. Mitteresidentidelt ostetud litsentsitasudelt tuleks aga kinni pidada tulumaksu 15 % (TMS § 16 lg 2). Kuidas aga toimida krediitkaardiga makstes?
Loe vastust
Vastatud: 10.03.2006
Ettevõte likvideerib tütarettevõtte. Varana on arvel ainult arveldusarvel olev raha. Mingeid kohustusi ei ole. Raha tule jaotada 2 omaniku vahel, kellest üks on Canada füüsil.isik. Millised maksukohustused likvideerimisega kaasnevad? Ettevõte likvideerib tütarettevõtte. Varana on arvel ainult arveldusarvel olev raha. Mingeid kohustusi ei ole. Raha tule jaotada 2 omaniku vahel, kellest...
Loe vastust
Vastatud: 23.01.2006
Taanlasest mitteresidet soetas kinnisvara ja müüs selle mõniaeg hiljem väikese kasuga maha. Kas lennupiletite kulud, mis tehti Eestisse tehingute ostu-müügi teostamiseks on arvatavad soetusmaksumuse ja müügikulude hulka ning vähendavad maksustatavat tulu?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Kui Eesti ettevõte võtab tööle Läti residendist töötaja, kes hakkab oma tööülesandeid teostama Lätis, aga palka makstakse talle Eestist, siis kuidas toimub sellise töötasu maksustamine (tulumaks, tulumaksuvaba miinimum, sotsiaalmaks, töötuskindlustus, kogumispension)?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Briti Neitsisaartel registreeritud firma esitab Eesti firmale arve messil osalemise kohta. Mess toimub Moskvas. * Kas selle arve summast tuleks kinni pidada 24% tulumaksu? * Kas arvestada tuleks ka käibemaks saadud teenuselt (pöördmaksustamine)?
Loe vastust