iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 10

Küsimus

Kui Eesti ettevõte võtab tööle Läti residendist töötaja, kes hakkab oma tööülesandeid teostama Lätis, aga palka makstakse talle Eestist, siis kuidas toimub sellise töötasu maksustamine (tulumaks, tulumaksuvaba miinimum, sotsiaalmaks, töötuskindlustus, kogumispension)?

Vastus - 17.11.2005

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksustamise seisukohast on oluline töö tegemise koht ja siin on sarnased alused nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu osas. Tulumaksuseaduse (TuMS) § 29 lg 1 kohaselt kuulub tulumaks maksmisele juhul, kui mitteresident täitis sh oma tööülesannet Eestis. Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 3 lg 7 kohaselt ei maksustata sotsiaalmaksuga töötasu, kui töö tegemise koht asub välisriigis. Seega Eestis ei kuulu tasumisele tulu- ega sotsiaalmaks. Töötuskindlustuse seaduse § 40 lg 2 kohaselt ei maksta töötuskindlustuse makseid SMS §-s 3 nimetatud summadelt. Seega ei kuulu tasumisele ka töötuskindlustus.