iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 9

Küsimus

Briti Neitsisaartel registreeritud firma esitab Eesti firmale arve messil osalemise kohta. Mess toimub Moskvas.

* Kas selle arve summast tuleks kinni pidada 24% tulumaksu?
* Kas arvestada tuleks ka käibemaks saadud teenuselt (pöördmaksustamine)?

Vastus - 17.11.2005

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Briti Neitsisaared loetakse madala maksumääraga territooriumiks. Seega tuleb tulumaksuseaduse (TuMS) § 41 p 11 kohaselt sealsele äriühingule tehtavalt väljamakselt kinni pidada tulumaks 24 %. Vt ka TuMS § 43 lg 1 p 1, mille järgi on kinnipeetava tulumaksu määr 24%.

Pöördmaksustamise kohustust reguleerib käibemaksuseaduse (KMS) § 3 lg 4. Esimene tingimus on, et arve esitaja peab olema oma riigis käibemaksukohustuslane. Teine tingimus on, et teenuse käibe tekkimise koht peab olema Eesti (vt KMS § 3 lg 4 p 2). Teie küsimusest ei selgu, kas arve esitaja on käibemaksukohustuslane. Antud teenuse käibe tekkimise koht (mess Moskvas) ei ole KMS § 10 kohaselt Eesti. Seega pöördmaksustamis ei saa toimuda.

— Täpsustas Maksumaksja 12.02.2006 00:59

Alates 01.01.2006 kehtib pöördmaksustamise kohustus ka siis, kui teenuse osutaja ei ole oma koduriigis käibemaksukohustuslane. Teenuste loetelu, millele pöördmaksustamise kohustus laieneb, on toodud KMS § 10 lõikes 2. Moskvas toimuv mess ei tekita Eestis käibemaksukohustust.