iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 193

Küsimus

TuMS § 29 lg 4 sätestab, et tulumaksuga maksustatakse kasu, mida mitteresident sai vara võõrandamisest (§ 15 lõige 1), kui müüdud või vahetatud kinnisasi asub Eestis. Kas maksustamise toimub ka olukorras, kui omandireformi käigus tagastatud vara (kinnistu) näol tehakse Eesi äriühingusse mitterahaline sissemakse.

Vastus - 04.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mitterahalise sissemakse tegemisel ei teki isikul tulu tulumaksuseaduse tähenduses. Maksustamine toimub omandatud osaluse võõrandamisel (kui üldse). Residentide puhul on vastav põhimõte otseselt välja toodud §-s 15, kuid vastav põhimõte on rakendatav ka ilma seaduses expressis verbis sätestamata. Sissemaksena üleantud vara soetamismaksumus muutub omandatud osaluse soetusmaksumuseks (tulumaksuseaduse § 38 lõige 5¹). Kasu või kahju tekib osaluse võõrandamisel ning seda võetakse arvesse tulumaksuga maksustamisel.