iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 262

Küsimus

Ainuosanikul on Eestis OÜ. Ta tahab sellest ettevõttest välja võtta palka. Ta elab Saksamaal. Kas on õige, et palgast tuleb kinni pidada tulumaks 23%, ei tule arvestada tulumaksuvaba miinimumiga ja ei tule kinni pidada kohustuslikku kogumispensioni makset? Kas on võimalik mingil moel vältida sotsiaal- ja töötuskindlustusmakseid?

Vastus - 07.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Palga maksmine eeldab lepingulist suhet. Selliseks suhteks võib olla nt tööleping, töövõtuleping vmt.

Palga maksmisel mitteresidendist osanikule tuleb tulumaksuseaduse § 29 kohaselt kuulub see tulu tulumaksuga maksustamisele ning tulumaks tuleb palgast kinni pidada. Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 kohaselt tuleb palgalt tasuda ka sotsiaalmaksu. Samas aga annab SMS § 3 punkt 7 maksuvabastuse sotsiaalmaksust juhul, kui töö tegemise koht asub välisriigis. Maksuvaba tulu mitteresidendile ei laiene. Kohustuslikku kogumispensioni makset mitteresidendi puhul tasuda ei tule (kogumispensionide seaduse § 6).

Töötuskindlustusmakset saab vältida juhul, kui see osanik oleks OÜ juhtimis- või kontrollorgani liige (töötuskindlustuse seaduse § 3 lõige 2 punkt 2 kohaselt ei ole kindlustatuks juriidilise Isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed). Sotsiaalmaksu SMS § 3 lg 7 kohaselt tasuda ei tule ning isik peab ise tasuma oma sotsiaalmaksu Saksamaal.

Kuna aga tegemist on osanikuga, siis oleks kasulikum võtta äriühingust dividende, sest neid väljamakseid ei maksustata sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustuse maksega. Füüsilisest isikust mitteresidendi dividende Eestis ei maksustata ning isikul endal on kohustus dividendide tulu deklareerida Saksamaal.