iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 157

Küsimus

Ettevõte likvideerib tütarettevõtte. Varana on arvel ainult arveldusarvel olev raha. Mingeid kohustusi ei ole. Raha tule jaotada 2 omaniku vahel, kellest üks on Canada füüsil.isik. Millised maksukohustused likvideerimisega kaasnevad? Ettevõte likvideerib tütarettevõtte. Varana on arvel ainult arveldusarvel olev raha. Mingeid kohustusi ei ole. Raha tule jaotada 2 omaniku vahel, kellest üks on Canada füüsil.isik. Millised maksukohustused likvideerimisega kaasnevad?

Vastus - 10.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Likvideerimisjaotis maksustatakse vastavalt TuMS § 15 lõikele 2 ja § 29 lõikele 5 saaja (mitteresidendi) tuluna, mida tuleks deklareerida vormil V1. Kuna Eesti ja Kanada vahel on topeltmaksustamise vältimise leping, mille kohaselt Eestil ei ole õigus maksustada Kanada residendi vallasvara ja väärtpaberite müügist saadud tulu, siis peab likvideerimisjaotise saaja deklareerima selle tulu Kanadas vastavalt Kanada seadustele.