iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Vana kuld ehk Meenutusi varasemast kirjavahetusest Rahandusministeeriumiga

MaksuMaksja: 2020 – jaanuar (nr 1)

Vana kuld ehk Meenutusi varasemast kirjavahetusest Rahandusministeeriumiga

Lehekülg: 21
Martin Huberg
EML juhatuse liige
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Maksumaksjate liit on ikka aja jooksul kogunud kokku väärtuslikud mõtted ja need ministeeriumitele pureda andnud. Tihti on asjad muidugi nii, et epistli lugemine ei anna kuigi head tulemust, sest vaja oleks ju ärgitada vestluspartnerit kaasa mõtlema, mitte lihtsalt tõega näkku lajatada.

Seetõttu püüame võimalusel oma ettepanekud esitada küsimuse vormis, et vastaja mõtleks olukorra läbi ja isegi kui vastus on vale, siis vast jääb midagi külge ning tulevikus algatatakse ehk midagi head ja õiglast.

Sotsiaalmaksusõnastik

02.03.2009. aastal pöördusime Rahandusministeeriumi poole, et selgitada mõningaid küsimusi, mis meie arvates sotsiaalmaksuseaduses lahendamist vajaksid. „Mõningad“ on muidugi tagasihoidlikult öeldud, kuid ega me ei peagi eputama.

Vastused (27.03.2009), mis me saime, meid muidugi ei rahuldanud ja mingeid erilisi muutuste tuuli me samuti ei täheldanud, kahjuks.

Kuna seoses töömees Urmasega on aga rida küsimusi uuesti päevakorda tõusnud, siis on nüüd hea meenutada, mida me sel teemal ministeeriumilt küsisime ja mida meile selle peale vastati.

11 aastaga ei ole seadust eriti korrastatud. Tõsi, lisandunud on ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus, kuid seda ei ole korralikult sotsiaalmaksuseadusega seotud, kuigi võiks. Muus osas on vaid MTA tõlgendus Bolti ja Uberi osas.

Kes soovib täispikka kirjavahetust lugeda, saab seda teha meie veebilehel.

KASTI VMT

Väljavõte EML selgitustaotlusest

02.03.2009

15. Sotsiaalmaksuseaduse § 4 punkti 2 kohaselt on sotsiaalmaksu maksja füüsiline isik.

Soovime teada, kas see säte hõlmab kõiki füüsilisi isikuid (ka mitteresidente) ja kõiki sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid, sealhulgas (eeldusel, et ei tasu maksja ega saaja ole füüsilisest isikust ettevõtja):

15.1. tasu, mida mitteresidendist füüsiline isik maksab mitteresidendist füüsilisele isikule teenuse osutamise eest välisriigis;

15.2. tasu, mida mitteresidendist füüsiline isik maksab residendist füüsilisele isikule teenuse osutamise eest välisriigis;

15.3. tasu, mida mitteresidendist füüsiline isik maksab mitteresidendist füüsilisele isikule teenuse osutamise eest Eestis;

15.4. tasu, mida mitteresidendist füüsiline isik maksab residendist füüsilisele isikule teenuse osutamise eest Eestis;

15.5. tasu, mida residendist füüsiline isik maksab mitteresidendist füüsilisele isikule teenuse osutamise eest välisriigis;

15.6. tasu, mida residendist füüsiline isik maksab residendist füüsilisele isikule teenuse osutamise eest välisriigis;

15.7. tasu, mida residendist füüsiline isik maksab mitteresidendist füüsilisele isikule teenuse osutamise eest Eestis;

15.8. tasu, mida residendist füüsiline isik maksab residendist füüsilisele isikule teenuse osutamise eest Eestis.

Samuti soovime teada, millised on sanktsioonid, kui füüsiline isik jätab teisele füüsilisele isikule makstud teenustasult sotsiaalmaksu maksmata.

KASTI

Väljavõte Rahandusministeeriumi vastusest

27.03.2009

Mis puutub füüsilisest isikust maksumaksja maksukohustusse, siis selles osas sotsiaalmaksuseaduses võrreldes juriidilisest isikust maksumaksjaga erandeid kehtestatud ei ole. Maksukohustuse täitmata jätmisel kohaldatakse maksukorralduse seaduses 15. peatükis sätestatud karistusi.