iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Lugupeetud LASSE LEHIS

MaksuMaksja: 2020 – jaanuar (nr 1)

Lugupeetud LASSE LEHIS

Lehekülg: 33
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Meie andmetel olete müünud muu hulgas kinnisvara aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Vilmsi tn18// T ina tn 1-2, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Vilmsi tn 18 // Tina tn 1-5, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, C. R. Jakobsoni tn 20-12, kuid Te ei ole füüsilise isiku 2017. aasta ja 2018. aasta tuludeklaratsioonides kinnisvara võõrandamisest saadud tulu deklareerinud.

Palume Teil 2017. aasta ja 2018. aasta tuludeklaratsioon parandada ning kinnisasja müügist saadud kasu deklareerida esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 07.02.2020.

Deklaratsiooni saate parandada elektroonselt e-MTA-s või Teile sobivaimas Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Kui soovite deklaratsiooni parandada elektroonselt, siis palun andke meile sellest teada e-posti teel eraklient@emta.ee või telefonil 880 0811.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et kui Te ei ole kinnisasja müügist saadud kasu deklareerinud ning sellelt tulumaksu tasunud, tuleb lisaks maksukohustusele tasuda ka intressi 0,06% päevas. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine pidi toimuma.

Tuletame ka meelde, et tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata kinnisasja müügist saadud kasu juhul, kui maksumaksja kasutas seda oma elukohana. Kui maksumaksja müüb kahe aasta jooksul rohkem kui ühe elukoha, siis on maksuvaba ainult esimene tehing.

Rohkem infot leiate meie kodulehelt:
Kinnisasja müügist saadud kasu maksustamine
Tuludeklaratsiooni täitmise juhend 

Küsimuste korral aitab meie klienditugi meilil eraklient@emta.ee või telefonil 880 0811.

Täname, kui olete kinnisasja võõrandamisest saadud kasu juba deklareerinud.

Lugupidamisega

Maksu- ja Tolliamet


Уважаемый LASSE LEHIS

По нашим данным, Вы продали в том числе недвижимость, по адресу Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Vilmsi tn 18 // Tina tn 1-2, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Vilmsi tn 18 // Tina tn 1-5, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, C. R. Jakobsoni tn 20-12, но Вы не задекларировали доход, полученный от отчуждения недвижимости, в декларации о доходах физического лица за 2017 и 2018 год.

Просим Вас при первой возможности, но не позднее 07.02.2020, задекларировать доход, полученный от отчуждения недвижимости, в декларации о доходах физического лица за 2017 и 2018.

Вы можете исправить декларацию в э-НТД (e-MTA) или в бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента (их местонахождения), наиболее подходящем для Вас. Если Вы желаете исправить декларацию в электронном виде, сообщите, пожалуйста, нам об этом по электронной почте eraklient@emta.ee или по телефону 880 0811.

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы не задекларировали доход, полученный от отчуждения недвижимости, а также в срок не уплатили с него подоходный налог, то Вам, помимо возможных налоговых обязанностей, необходимо также уплатить проценты. Проценты начисляются с дня, когда должна была произойти уплата налога. Ставка процентов за неуплату налоговых обязанностей составляет 0,06 процента в сутки.

Уточняем, что с дохода, полученного при отчуждении недвижимости, которая использовалась в качестве собственного места жительства, налоговая обязанность не возникает. Соответствующее освобождение от уплаты налога применяется только к одной сделке по продаже в течение двух лет.

Больше информации имеется на нашей домашней странице:
• Налогообложение дохода, полученного от отчуждения недвижимоcти, подоходным налогом
• Инструкция по заполнению декларации о доходах.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в нашу службу поддержки по электронной почте eraklient@emta.ee или по телефону 880 0811.

Благодарим, если Вы уже задекларировали доход, полученный от отчуждения недвижимости.

С уважением,

Налогово- таможенный департамент

Lugu jätkub järgmisel leheküljel…