iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Riik hangib säästmiseks infot

MaksuMaksja: 2020 – jaanuar (nr 1)

Riik hangib säästmiseks infot

Lehekülg: 10
EML
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Riigikogu rahanduskomisjon esitas Rahandusministeeriumile järelpärimise, mille eesmärgiks on välja selgitada võimalikud kokkuhoiukohad riigi tööjõukulusid puudutavas osas.

 

Riigikogu rahanduskomisjoni 28.01.2020. a istungi protokollist nr 47 (istungi päevakorrapunkt 2) võib lugeda järgmist:

Aivar Sõerd küsis hinnangut kütuseaktsiisi langetuse kohta näiteks Läti või Leedu tasemele.

Martin Helme vastas, et mõistlik oleks langetada Leedu tasemele, see oleks mõjus ja tankimine tuleks igal juhul Eestisse.

Komisjoni esimees Aivar Kokk tänas külalisi ning palus Rahandusministeeriumil rahanduskomisjonile esitada täiendavat informatsiooni 2019. aasta riigieelarve tööjõukulude kohta ministeeriumite lõikes. Olemasoleva teabe kohaselt on 2-3%- lise eelarve kasvu juures esinenud kuni 10% palgatõus ja makstud lisaks täiendavaid tasusid. Ta märkis, et peatselt algavad riigieelarve strateegia arutelud ja järgmise aasta riigieelarve ettevalmistamine, sealhulgas kulude suuruse ja kasutamise otsustamine. Tulenevalt eeltoodust esitada eelnimetatud andmed hiljemalt k.a 1. märtsiks.

Kui aktsiisilangetuse osas on tegemist ilmselt lihtsalt mõtteharjutusega, siis komisjoni esimehe poolt soovitava täiendava info osas, mis puudutab töötasusid, on asi päris praktiline.

Rahanduskomisjoni esimees selgitas ERR uudisteportaalile järgmist: Kokk ütles ERR-ile, et novembris-detsembris oli ministeeriumites palju märkimisväärseid palgatõuse ja makstud preemiaid. See summa kokku küünib miljoni kanti.

Koka sõnul ei saa väita, nagu oleks palgatõusud ja preemiate maksmine valed tegevused, kuid see peab olema põhjendatud ja läbipaistev.

Ehk siis sisuliselt on jutt sellest, et mingi raha on alati „ripakil“ ja see jaotatakse preemiatena laiali, kuid riik võiks seda kasutada hoopis otstarbekamalt, kui oleks teada, et mingis suurusjärgus jääb vahendeid üle.

Mida Rahandusministeerium asjast arvab, saame teada hiljemalt 1. märtsil, mil saabub vastamiseks antud tärmin.