iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

MTA saadab välja parandatud maamaksuteated

MaksuMaksja: 2020 – veebruar (nr 2)

MTA saadab välja parandatud maamaksuteated

Lehekülg: 15
MTA pressiteade
28.02.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

MTA saadab alates tänasest välja parandatud maamaksuteated ligi 4000 inimesele, kelle maamaksuteates oli infosüsteemide omavahelise suhtlusvea tõttu kodualuse maa soodustus valesti arvestatud.

Info uue maamaksuteate kohta saabub e-maili, SMSi või posti teel, oma maamaksuteatega saab tutvuda ka e-MTAs.

Maamaksu peab esialgsest teatest vähem maksma 2710 ja rohkem 1153 inimest. Maamaksu teade tühistatakse 4023 inimesel ja nemad saavad selle kohta e-kirja või SMSi. Kokku puudutas eksitus ca 2% maamaksuteate saanud inimestest.

MTA andmetel on ca 600 inimest, kellel maamaksu kohustus kadus või kelle maamaksu summa vähenes, jõudnud maamaksu juba tasuda. See summa on kajastatud inimese MTA ettemaksukontol ja nüüd on tal kaks valikut — summa võib jätta tulevaste kohustuste tarbeks või selle tagasi küsida.

Kõige lihtsam viis raha tagasi saamiseks on sisse logida e-MTAsse aadressil www.emta.ee ja tegutseda järgnevalt: valida menüüst „Arvestus“, seejärel „Tagastus- ja ümberkandetaotlused“ ning esitada seal uus taotlus.

Samuti võib oma soovist teada anda e-MTA sõnumi kaudu või kirjutades e-kirja eraklient@emta.ee või helistades 880 0811.

Veebruari keskel saatis MTA 389 000 maamaksu teadet. Hiljem selgus, et Maa-ameti infosüsteemi vea tõttu ei jõudnud MTA-sse värsked andmed nende inimeste kohta, kes olid 2019. aasta teises pooles muutnud oma aadressi rahvastikuregistris ja seetõttu ei arvestatud nende puhul kodualuse maa soodustust või arvestati seda valesti. MTA ja Maa-amet paluvad tekkinud ebamugavuste pärast vabandust.

Maamaksu tasumise tähtaeg on 31. märtsil, kui maksu suurus on kuni 64 eurot. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 31. märtsiks 2020 vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks 2020.