iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Tulude deklareerimise aeg on käes

MaksuMaksja: 2020 – jaanuar (nr 1)

Tulude deklareerimise aeg on käes

Lehekülg: 4
Martin Huberg
EML juhatuse liige
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Tuludeklaratsiooni esitamise aeg on paljude inimeste jaoks pikisilmi oodatud esimese kevadpäikese kiir. Ma ei teagi, kas see on iroonia või kurb tõsiasi. Paljude jaoks tähendab ju kiire tulumaksutagastus seda, et veebruari lõpus algavaks koolivaheajaks saab riigilt raha tagasi ja ehk õnnestub väike spaapuhkus ära pidada või lausa kaugele Egiptimaale sõita.

Juba mitmendat aastat aga tuleb paljudele meelde tuletada, et tegelikult võib juhtuda, et tulumaksutagastus võib olla enneolematult väike, sootuks puududa või mis veel ebameeldivam, päädida hoopis maksuteatega, milles riik lakooniliselt nendib: „Hea oleks, kui sa parem sealt Egiptimaalt kaameliga tagasi tuleks, sest see läheb maksuvõla katteks haamri alla.“[1]

MTA tuletab meelde

Ka see aasta algab sellega, et MTA meenutab meile (vt lisatud pressiteadet), et igaks juhuks võiks esiteks üle kaeda MTA uus outfit, mis mõne meelest on täitsa sh… ja arusaamatu. Ja kui see on selgeks tehtud, siis tasuks uurida, ega maksuvaba tulu ei ole aasta jooksul ülearu hoogsalt kasutatud, sest viimane tooks kaasa teadagi uued kohustused.

Kuna mahaarvamised on aastate jooksul pea olematuks kuivanud, siis ei maksa uuele MTA veebikeskkonnale üleliigse innukusega peale lennata. Kurb reaalsus on, et puhkusepaketiks tuleb terve aasta raha koguda ega saa välistada, et sel korral minnakse puhkusele Lätti, piiripoodi, kust issi saab oma joogid tiba soodsamalt kätte ja lapsed pesevad edaspidi hambaid Coca-Colaga.

Siiski

2018. aasta lõpus korraldas Maksu- ja Tolliamet küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kas inimesed pigem kasutaksid maksuvaba tulu jooksvalt aasta jooksul ära või eelistaksid saada enammakstud maksusumma korraga kätte. Pool vastanutest eelistas summa kättesaamist korraga ehk siis sisuliselt ka riigile intressita laenu andmist.

Ilmselt inimesi mitte ei köida meie deklaratsiooni esitamise lihtsus, vaid endal on näiteks keeruline raha koguda, kuid siis teeb riik seda nagu muuseas meie eest, mis sest, et intressi sel puhul ei maksta. Samas, veebruari lõpus on maksutagastus nagu maast leitud raha. Kui vanasti kehtisid veel priskemad mahaarvamiste piirid (nt eluasemelaenuintresside puhul oli praeguse 300 euro asemel võimalik maha arvata märksa enam, viimati 1200 eurot, ja enne seda 1920 eurot), siis oli sellel eriti suur mõju perede eelarvele.

Maksu- ja Tolliameti statistika näitas 2018. aasta kohta järgmist: Eelmisel aastal tulu saanud inimestest kasutas maksuvaba tulu ettenähtud mahus 42% ehk 415 000 inimest, 52% tulusaajatest ehk 519 000 inimest kasutasid maksuvaba tulu lubatust vähem ning 6% ehk 62 000 inimest lubatust rohkem. „Kokku peavad lubatust rohkem maksuvaba tulu kasutajad maksma juurde 12 miljonit eurot. Ligi 70% ehk 43 000 inimese jaoks tähendab see kuni 200 eurost juurdemakset. Kui on võimalus kasutada aga mahaarvamisi, siis väheneb selle võrra reaalselt makstav summa veelgi,“ lisas Liivamägi.“[2]

Selle aasta kohta on teada, et 68 500 inimest ehk 6,8% tulu saajatest kasutas maksuvaba tulu ära ettenähtust enam. Hinnanguliselt tuleb neil riigile tulumaksu juurde maksta ca 13 miljonit eurot.

Täpselt niipalju kui vaja kasutas maksuvaba tulu 41% tulu saajatest ehk 400 200 inimest ning 53% ehk 530 000 inimest kasutasid maksuvaba tulu ettenähtust vähem ehk neil on ka võimalus midagi riigilt tagasi taotleda.[3]

Tegelikult on veel huvitavat

Kuna kõik ei mahu MTA pressiteatesse ära ja pealegi saadavad nad kindlasti üsna pea neid veel, kus täpsustatakse ka seda, mis ütlemata jäi, siis kasutan võimalust ja meenutan paari asja, mida esmakordselt teha saab.

Selle aasta algusest jõustusid mõned tulumaksuseaduse muudatused, millest sai lugeja väikese ülevaate ka eelmises MaksuMaksjas[4], kuid meenutagem neid põhjalikumalt ja juhendite abiga.

Aasta lõpus saadud hüvitised

Selle aasta algusest lisati tulumaksuseaduse § 23 (reguleerib üldist maksuvaba tulu) lõige 4 järgmises sõnastuses:

Maksustamisperioodi neljandas kvartalis ravikindlustuse seaduse alusel välja makstud sünnitushüvitise ja lapsendamishüvitise ning töölepingu seaduse, avaliku teenistuse seaduse või töötuskindlustuse seaduse alusel koondamise tõttu välja makstud ülesütlemise või teenistusest vabastamise hüvitise saajal on õigus tuludeklaratsioonis taotleda tulumaksu ümberarvestamist nimetatud hüvitise osas, mida makstakse väljamakse tegemise kalendriaastale järgneva maksustamisperioodi eest, muutes vastavalt väljamakse aasta ja sellele järgneva kalendriaasta maksuarvestust. Ümberarvestamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Sisuliselt oli vaja kehtestada õiglane lahendus, et aasta lõppu koondunud suur sissetulek jaguneks õiglaselt kahe aasta vahel, mitte ei mõjutaks ainult laekumise aasta maksuvaba tulu suurust. Kuna meil on ju sissetulekutest sõltuvalt kahanev maksuvaba tulu määr (kuni 6000 aastas), siis võis ühekordne hüvitis tuua kaasa olukorra, kus tuli näiteks tulumaksu hakata hoopis juurde maksma.

Ma ei hakkagi selle rakendamise nüansse ise pikemalt ümber jutustama, sest see on kenasti kirja pandud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vorm A punkt 26). Muide, Riigi Teataja toimetus seda viimast nüanssi ei tea ja kui te Riigi Teataja andmebaasist kehtiva tulumaksuseaduse redaktsiooni leiate ning lõikes 4 olevate hüperlingile klikite, siis saate te teada, et „Rakendusakti ei ole kehtestatud või avaldatud“. Õnneks on teil MaksuMaksja käepärast ja te olete nüüdsest selles osas teistest targem.

Oluline on silmas pidada, et säte jõustus küll selle aasta algusest, kuid seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2018. a algusest, st see kehtib 2018. a algusest alates saadud tulule.

Me küll loodame, et Maksu- ja Tolliamet annab inimestele märku samuti siis, kui nendel oleks kasulik eelmise aasta tuludeklaratsioon ringi teha, kuid eelkõige peaks inimene ise maksuametnike poole pöörduma ja paluma välja selgitada, st kas oleks mõistlik vana deklaratsiooni muuta või mitte.

Uued tähtajad

Kuigi e-MTA-s saab tuludeklaratsioone esitada juba alates 15. veebruarist, siis formaalselt on kohustus tuludeklaratsioon esitada alles 30. aprilliks (varem 31. märtsiks). Ja samamoodi muudeti tegelikult enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaega ning ka maksukohustuse täitmise tähtaega, mis on mõlemad nüüd tulu teenimise aastale järgneva aasta 1. oktoober.

Loomulikult lubatakse endiselt inimesi rõõmustada varajase maksutagastusega. Nendele, kes kasutavad tulude deklareerimiseks e-MTA võimalusi, lubatakse alustada maksutagastusi juba 26. veebruaril. Nagu ikka: kes ees, see mees.

Kes esitab deklaratsiooni paberkandjal või nt digitaalselt allkirjastatult e-posti teel, peab arvestama, et maksutagastust tuleb ka pisut kauem oodata.

————————-

MTA soovitab kontrollida oma maksuvaba tulu kasutust

MTA pressiteade

05.02.2020

Maksu- ja Tolliamet soovitab enne tuludeklareerimise perioodi algust üle kontrollida oma eelmise aasta maksuvaba tulu kasutus. Seda saab kõige paremini teha e-MTAs, valides vasakust menüüst „Registrid ja päringud“ ning sealt „Minu sissetulekud“.

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul tasub oma maksuvaba tulu kasutus üle vaadata juba seetõttu, et äkki ei peagi tuludeklaratsiooni esitama. „Tuludeklaratsiooni ei pea esitama need, kelle saadud tulu ei ületa kokku 6000 eurot aastas. Samuti need, kes aasta jooksul kasutasid oma maksuvaba tulu ettenähtud määras ja kellel ei ole muid tulusid, mida deklareerida, ja kulusid, mida saab maha arvata,“ lisas Liivamägi.

Kui inimesel deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada. „MTA-le edastatud maksusoodustuste andmetega saavad kliendid tutvuda alates tuludeklaratsiooni esitamise algusest,“ rõhutas Liivamägi.

Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% inimese sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

Logides e-MTA-sse tasub lisaks tähele panna, et uuenenud on sisenemise vaade ja kui inimene ei ole uude e-MTAsse varem sisse loginud, siis tuleb tal üle vaadata oma kontaktandmed.

Tuludeklaratsioonide esitamine algab 15. veebruaril ja esitamise tähtpäev on 30. aprill, esimesed enammakstud tulumaksu tagastused tehakse 26. veebruaril. Lähemalt saab 2019. aasta tulu deklareerimise kohta lugeda MTA kodulehelt.[5]

https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/sunnitushuvitiselt-lapsendamishuvitiselt-ja-koondamishuvitiselt

[1] Ülekantud tähenduses mõistagi. Olen kaugel sellest, et kutsuda kaameleid haamriga ründama. Samas, olen näinud ka televisioonipurgist, et liha pidi kaamelil hea olema. Kui muidugi menetleda oskad.
[2] MTA tagastab inimestele 141 miljonit eurot tulumaksu. – MTA 30.01.2019. a pressiteade. Avaldatud MTA veebilehel: www.emta.ee/et/uudised/mta-tagastab-inimestele-141-miljonit-eurot-tulumaksu.
[3] Kümned tuhanded võtsid riigilt tasuta laenu. – Postimees Online, 05.02.2020.
[4] Olulisemad maksumäärad aastatel 2018-2020. – MaksuMaksja, 2019, 12, lk 4-5; 2020. aastal jõustuvad seadusemuudatused. – Samas, lk 5-6.
[5] 2019. aasta tuludeklaratsiooni esitamine. – MTA juhendmaterjal.  Avaldatud MTA kodulehel erakliendi sektsioonis, alajaotises „Tulu deklareerimine“: www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/2019-aasta-tuludeklaratsiooni-esitamine.