iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Kultuurikomisjon arutas sportlaste selgema tasustamise korraldamist

MaksuMaksja: 2020 – jaanuar (nr 1)

Kultuurikomisjon arutas sportlaste selgema tasustamise korraldamist

Lehekülg: 8
Kultuurikomisjoni pressiteade
20.01.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Riigikogu kultuurikomisjon arutas tänasel istungil koos osapooltega spordiseaduses sportlastele makstavatele toetustele piirmäära seadmist.

Komisjoni esimehe Aadu Musta sõnul on tegemist teemaga, mida kultuurikomisjon on palju arutanud. „Sportlaste tasustamise selgem reguleerimine on kahtlemata vajalik, et tõsta sportlaste sotsiaalset kindlustunnet,“ rääkis Must. Ta lisas, et toetuse piirmäär peaks olema õiglane, toimiv ka pikemas perspektiivis ning toetama valdkonna arengut. Musta sõnul on selge, et erinevate osapoolte soovid võivad kohati erineda, kuid eesmärk on, et Riigikogu täiskogu võtaks vastu parima võimaliku otsuse.

Kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga tõi välja ka meeskonna- ja individuaalspordialade kohtlemise ühtlustamise vajaduse. „On oluline, et valitav lahendus tagaks sportlaste võrdse kohtlemise,“ lisas ta.

Riigikogu menetluses olev spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) korrastab sportlastele stipendiumide ja toetuste maksmise korda ning aitab võidelda kihlveopettuste ja dopingutarvitamisega.

Eelnõu kohaselt võib sportlasele maksta stipendiumi maksuvabalt kokku kuni 12-kordse kuu töötasu alammäära ulatuses kalendriaastas. Sportlasele võib maksta sportlasetoetust maksuvabalt kuni kahekordse kuu töötasu alammäära ulatuses kuus, eeldusel, et temaga on sõlmitud töö- või muu võlaõiguslik leping. Stipendiumi sellisel juhul maksta ei tohi.

Kultuurikomisjon otsustas analüüsida tänase istungi käigus väljatoodut edasise menetluse käigus.

Kohtumisel osalesid Kultuuriministeeriumi ning Eesti Korvpalliliidu esindajad.