Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksundusalaste uurimistööde konkursi võitjad

Maksundusalaste uurimistööde konkursi võitjad

2014

Magistritööd:

 • I koht: The neutral treatment of discount vouchers under the EU VAT law and the new Proposa, autor Erle Laasberg (Maastrichti Ülikool)
 • II koht: Käibemaksu fiskaalne efektiivsus Euroopa Liidus ja Eestis, autor Stella Suurorg (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)
 • III koht: Euroopa Liidu käibemaksudirektiivis sätestatud digitaalselt osutatavate teenuste käibemaksuga maksustamise regulatsiooni vastavus OECD raamtingimustele, autor Karli Kütt (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
 • IV koht: Mitteresidentidele makstavate pensionide tulumaksuga maksustamine Eestis, autor Riita Oidsalu (Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond)

Õiguserialade lõpu- ning uurimistööd:

 • I koht: Tallinna reklaamimaksu kohtupraktika analüüs, autor Anna Kure (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
 • II koht: Käibemaksudeklaratsiooni lisaga seotud halduskoormus, autor Piret Zahkna (Sisekaitseakadeemia)
 • III koht: Juhatuse liikme vastutus maksuõiguses, autor Gea Raissar (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

Majanduserialade lõpu- ning uurimistööd:

 • I koht: Investeerimiskonto kasutamine eraisiku väärtpaberitehingutes, autor Rainer Loopere (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)
 • II koht: Avalik-õiguslike rahaliste nõudmistega seotud probleemid täitemenetluses: kohtutäiturite näitel, autor Carina Helimets (Tallinna Majanduskool)
 • III koht: Püsiva tegevuskoha maksustamine Eestis, autor Eveli Stahelstrauch (Tallinna Majanduskool)

Konkursile esitati 19 tööd

2013

Õiguserialade magistritööd:

 • I koht: Eesti käibemaksuseaduses sätestatud sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse regulatsiooni vastavus Euroopa Liidu käibemaksudirektiivile, autor Andres Kalm (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
 • II koht: Compatibility of the Estonian Second Pillar Pension Scheme with the European Union Law, autor Liina Mauring (Maastrichti Ülikool)
 • III koht: Vabaühenduste maksusoodustused poliitikas, õiguses ja praktikas, autor Alari Rammo (Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond)

Majanduserialade magistritööd:

 • I koht: Maksudeklaratsioonide tähtaegse esitamise kohustuse täitmise mõjutamine Maksu- ja Tolliameti näitel, autor Risto Hinno (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)
 • II koht: Füüsilise isiku tulumaksu mahaarvamised Eestis, autor Kadri Kuus (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)
 • III koht: Finantstehingute maksustamine Eestis Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu valguses, autor Tamara Karpušina (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)

Õigusvaldkonna bakalaureuse- ja lõputööd:

 • I koht: Hoiuladudes hoitavate kaupade käibemaksuga maksustamise regulatsioon Euroopa Liidus, autor Marii Reinsalu (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)
 • II koht: Toitlustusteenuste käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus, autor Helen Elias (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)
 • III koht: Füüsilise isiku tulu deklareerimise kord Eestis ja Skandinaaviamaades, autor Anita Suurorg (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)

Majandusvaldkonna bakalaureuse- ja lõputööd:

 • I koht: Eesti noorte maksumentaliteet riigi maksukultuuri osana, autor Ingvar Viin (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)
 • II koht: Peretoetuste ja maksusoodustuste mõju perekondade tööjõu maksukoormusele Eestis, autor Kristina Marmõš (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)
 • III koht: Analüüs sundkindlustusmaksete kohta, autor Sven Enok (Tallinna Majanduskool)

Konkursile esitati 33 tööd

2012

Õiguserialade magistritöödd

 • I koht: Cost Contribution Arrangements from VAT Perspective in the European Union, autor Urzula Välb (Maastrichti Ülikool)
 • II koht: Vastutusotsus. Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla eest, autor Karolin Lorents (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
 • III koht: Siirdehinna eelkokkulepe (APA) kui lahendus siirdehinna tollimäära probleemile, autor Annika Träss Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

Majanduserialade magistritööd

 • I koht: Dividendideta aktsiate kauplemisaktiivsuse analüüs Eesti andmetel, autor Madis Pihlasalu (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)
 • II koht: Empiiriline uurimus regionaalseid tuluerinevusi selgitavatest teguritest, autor Kadri Kustola (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)
 • III koht: Füüsilise isiku tulumaks kui automaatne stabilisaator Eestis, autor Kärt Kuuseväli (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)

Õiguserialade bakalaureuse- ja lõputööd

 • I koht: Püsiv tegevuskoht tulumaksuseaduse ja käibemaksuseaduse tähenduses, autor Marja-Liisa Petris (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)
 • II koht: Maksudest kõrvalehoidmise olulisemad põhjused ja probleemid, autor Jaana Lehiste (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)
 • III koht: Vääramatu jõud ja ettenägematu olukord tolliõiguses, autor Rain Laineste (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)

Majanduserialade bakalaureuse- ja lõputööd

 • I koht: Efektiivne tulumaksumäär kontsernisisesel tulude suunamisel Eestist Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja Euroopa Liidu liikmesriikidest Eestisse, autor Sven Böttcher (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)
 • II koht: Käibemaksupettused kütusesektoris ja nende vastased meetmed, autor Olga Tšernikova (Tallinna Majanduskooli majandusarvestuse ja maksunduse osakond)
 • III koht: Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamise mõju Euroopa Liidus ja Eestis, autor Liisi Kruusimaa (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)

Eriauhind

Eriauhind anti magistritööle „Siirdehindade määramine ning rakendamise probleemid Eestis“, autor Martin Lehtis (Tartu Ülikooli majandusteaduskond)

2012. aasta konkursile laekus kokku 35 tööd.

2011

Eesti ülikoolides kaitstud magistritööd

 • I koht Margus Reiland (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) – Finantsteenuste käibemaksuga maksustamisega seotud mõistete piiritlemise probleeme
 • II koht Merle Maks (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) –Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine ja mahaarvatud käibemaksu korrigeerimine maksuvaba käibe korral

Välisülikoolides kaitstud magistritööd

 • I koht Tõnis Vahesaar (Maastrichti ülikool) – What is the meaning of copyright royalty in the OECD model tax convention
 • II koht Iren Koplimets (Lundi ülikool) – Mandatory early disclosure  rules for aggressive tax planning in the light of privilege against self-incrimination in the EU law

Õiguserialade bakalaureuse- ja lõputööd

 • I koht Mari Rämmi (Tallinna Majanduskool) – Töölähetuse ja tööjõurendi eristamine rahvusvahelisel tasandil
 • II koht Sirli Maasik (Sisekaitseakadeemia) – Piiriüleste töötajate maksustamine

Majanduserialade bakalaureuse- ja lõputööd

 • I koht Marianne Salumaa (Tallinna Majanduskool) – Finantskriis ja finantstehingute maksustamine
 • II koht Ljudmila Minajeva (Tallinna Tehnikaülikool) – Inimkapitali investeerimine läbi tasemekoolituse ja tervishoiukulude Eesti ettevõtete näitel

Konkursile esitati 14 tööd

2010

Magistritööde kategooria

 • I koht Gerly Kask (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) – Maksudest kõrvalehoidmise piiritlemis- ja hindamiskriteeriumid Eesti ja Euroopa maksuõiguse näitel
 • II koht Tõnis Elling (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) – Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus
 • III koht Meriliin Laos (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond) – Sigarettide aktsiisiga maksustamine ja nõudluse hinnaelastsus Eestis

Bakalaureuse- ja lõputööde kategooria

 • I koht Ksenja Butõnskaja (Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond) – Fiscal State Aid analysis of the compatibility of the EC General Block Exemption Regulation with the Agreement on Subsidies and Counteryailing Measures
 • II koht Elise Kõiv (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) – Lahkumismaksud Euroopa Ühenduse õiguse ja OECD mudellepingu valguses
 • III koht Mirja Virve (Tartu Ülikooli majandusteaduskond) – Tubakatoodete aktsiisimaks ja selle laekumine riigieelarvesse

Eriauhinna parima siirdehindu käsitleva uurimuse eest sai Nele Valkenklau (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond)

Konkursile esitati 27 tööd

2009

Magistritööde kategooria

 • I koht Rauno Ligi (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) – Riigi kohustus tagada isikute võrdne kohtlemine elukoha müügist saadud tulu maksustamisel
 • II koht Tiiu Albin (Universiteit Maastricht) – The Determination of Permanent Establishments on the Basis of Double Tax Treaties. Estonian Approach and Associated Problems
 • III koht Inga Klauson (Universiteit Maastricht) – Taxation of Employee Stock Options in Estonia and Associated Problems
 • III koht Priit Raudsepp (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) – Liikmesriikide äriühingute piiriüleste restruktureerimiste maksustamine tulumaksuseaduses ühinemisdirektiivi valguses

Bakalaureuse- ja lõputööde kategooria

 • I koht Kaisa Liivas (Sisekaitseakadeemia finantskolledž) – Topeltmaksustamise võimalikkusest seltsingu tulu rahvusvahelisel maksustamisel
 • II koht Kadi Kenk (Sisekaitseakadeemia finantskolledž) – Vabastusmeetodi laiendamisest kasule osaluste võõrandamisest
 • III koht Kersti Kull (Tartu Ülikooli õigusteaduskond) – Juhtimisteenuse siirdehindade maksustamine ning dokumenteerimine

Lisaks otsustati välja 5000-kroonine eriauhind parima siirdehindu käsitleva uurimuse eest Martin Lehtisele Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast.

Konkursile esitati 28 tööd

2008

Auhinnad anti kahes kategoorias.

Magistritööde kategooria

 • I koht Katrin Lasn (Tallinna Tehnikaülikool) – Maksukulud Eesti riigieelarves aastatel 2005-2012
 • II koht Elo Madiste (Tartu Ülikool) – Mitteresidendi kinnisvaratulu maksustamine Eestis Euroopa Ühenduse asutamislepingu põhivabaduste kontekstis
 • III koht Tambet Grauberg (Tartu Ülikool) – Majandusliku tõlgendamise meetod: Tehingu sisu ja vormi tähendus maksustamisel

Bakalaureuse- ja lõputööde kategooria

 • I koht Jane Meinson (Tartu Ülikool) – Tehingute jada doktriini rakendamisjuhud maksustamisel
 • II koht Eve Bork (International University Audentes) – Sõidukite maksustamine ökoloogilise maksureformi alusel
 • III koht Kristel Uibo (Tartu Ülikool) – Füüsilise isiku hindamise teel maksustamine ja selle rakendamise põhiprobleemid Eesti kohtupraktikas

Konkursile esitati 25 tööd

2007

Doktoritaseme tööd

 • Aaro Hazak – Äriühingute finantsotsuste kujunemisest jaotatud kasumi maksustamise tingimustes Eestis

Magistritaseme tööd

 • I koht Hannes Lentsius – Siirdehindade maksustamine
 • II koht Heiki Linnamägi – Otsene maksustamine: Eesti tulumaksuseaduse areng Euroopa Ühenduse õiguse valguses
 • III koht Kadri Palm – Paralleelmenetlus maksuõigusnormide rikkumise korral

Lõpu- ja bakalaureusetööd

 • I koht Stella Suurorg – Sigarettide maksustamine Euroopa Liidus: Eesti alternatiivid aastaks 2010
 • II koht Sander Adamson – Rahvusvahelise ametiabi osutamine maksuvõlgade sissenõudmisel

Konkursile esitati 22 tööd 

2006

 • I koht Tiiu Albin – Füüsilise isiku residentsuse määramine maksulepingutest lähtuvalt – MaksuMaksja, 2006, nr 8, lk 14–19.
 • II koht Mart Angerjärv – Õiguse üldpõhimõtted Euroopa Kohtu käibemaksuõiguse alases praktikas – MaksuMaksja, 2006, nr 10, lk 34–40.
 • III koht Tambet Grauberg – Juriidilise isiku juhatuse liikme vastutus maksuvõla eest – MaksuMaksja, 2006, nr 11, lk 34–39.

Lisaks anti välja 5 ergutusauhinda

Konkursile esitati 11 tööd

2005

 • I koht Villy Lopman – Majandusliku lähenemise põhimõte Eesti maksuõiguses
 • Eripreemia Indrek Roostalu – Tervishoiu finantseerimine ja selle jätkusuutlikkus Eestis
 • Eripreemia Iris Gutmann – Euroopa Nõukogu määruse (EMÜ) nr 1408/71 alusel sotsiaalmaksukohustuse tekkimise koha määramine ja sellega seotud probleeme – MaksuMaksja, 2005, nr 10, lk 38–40.
 • Eripreemia Erle Laasberg – Kinnisvara maksustamine käibemaksuga – MaksuMaksja, 2005, nr 11, lk 28–34.

Lisaks anti välja 9 ergutusauhinda

Konkursile esitati 18 tööd

2004

 • I koht Ivo Vanasaun – Füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamist ja raamatupidamist reguleerivate sätete täiustamine Eesti õigusaktides – MaksuMaksja, 2004, nr 7/8, lk 62–68.
 • II koht Margus Kähri – Tõendamiskoormus ja tõendi kasutamise keeld maksumenetluses Eesti, Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide näitel – MaksuMaksja, 2004, nr 9, lk 34–38.
 • III koht Tiina Tambaum – Maksuameti turundusinfo: mis, miks, kuidas ja kellele – MaksuMaksja, 2004, nr 7/8, 69–74.

Konkursile esitati 14 tööd

2003

 • I koht Tanel Kask – Maksukelmus Saksa ja Eesti õiguses – MaksuMaksja, 2003, nr 11, lk 36–41.
 • III koht Kaie Uukkivi – Euroopa Liiduga ühinemise mõju Eesti ettevõtte tulumaksule

Eripreemia Enn Jr Laansoo – Riigiasutuste valduses oleva kinnisvara kasutuse analüüs Ida-Virumaa näitel

Konkursile esitati 6 tööd

2002

 • I koht Meelis Meigas – Ettevõtte tulumaksu poliitika Euroopa Liidus – MaksuMaksja, 2002, nr 7, lk 24–29.
 • II koht Vahur Afanasjev – Erinevad lähenemised maksusüsteemile Eesti ja Soome näitel – MaksuMaksja, 2002, nr 8, lk 28–33.
 • III koht Vaido Põldoja – Võrdlevalt käibemaksualastest regulatsioonidest – MaksuMaksja, 2002, nr 9, lk 29–33.

Konkursile esitati 12 tööd

2001

 • I koht Ivo Raudjärv – Dividendide maksustamine – MaksuMaksja, 2001, nr 7, lk 32–37.
 • II koht Marko Saag – Püsiv tegevuskoht e-kaubanduses – MaksuMaksja, nr 8, lk 16–19.
 • III koht Kaspar Lind – Ettevõtluse ja omatarbe mõiste käibemaksuõiguses – MaksuMaksja, nr 11, lk 34–37.

Konkursile esitati 5 tööd

2000

 • I koht Taimar Ehrlich – Vastutus maksuõiguses
 • II koht Marju Leppik – Erisoodustuste maksustamisest – MaksuMaksja, 2000, nr 1, lk 14–20.
 • III koht Eero Tonka – Õigusriigi põhimõtete rakendamine maksuõiguses

Konkursile esitati 7 tööd