Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

EML eesmärgid

EML eesmärgid

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) asutati 30. septembril 1995. Maksumaksjad ühinesid, et kaitsta end üheskoos maksuhalduri omavoli, riigi vähese õiguskindluse, kõrge maksukoormuse ja maksuraha raiskamise eest.

EML eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning jälgida kogutud maksuraha efektiivset kasutamist.

EML on laiapõhjalise liikmeskonnaga mittetulundusühing. Lisaks liikmete kvaliteetsele teenindamisele soovime öelda oma sõna sekka kõiki maksumaksjaid puudutavates küsimustes.

EML eesmärk on saavutada selge, lihtne ja stabiilne maksusüsteem. EML osaleb maksuõigusloomes ja jälgib maksuõiguse arengut. Maksumaksjate õiguste kaitseks ja nende huvidest lähtuvalt avaldame arvamusi ettevalmistamisel olevate seaduseelnõude kohta ning vajadusel osaleme ka ise muudatusettepanekute väljatöötamisel.

EML eesmärk on alandada maksukoormuse taset ja tõsta avaliku sektori vastutust maksuraha kulutamisel. Koostöös Riigikontrolliga jälgime, et maksumaksja raha kasutataks efektiivselt ja õiguspäraselt.

EML nõuab, et maksumaksjaid koheldaks demokraatliku õigusriigi põhimõtete kohaselt. Jälgime, et maksuhaldur rakendaks maksuseadusi ühetaoliselt ja tagaks maksumaksjate võrdse kohtlemise ning peaks kinni hea halduse põhimõtetest.

EML arendab maksumaksjate teadlikkust. Koolitame ja nõustame maksumaksjaid. Koostöös maksuhalduriga anname maksumaksjatele praktilist nõu igapäevaste maksuprobleemide lahendamiseks.

EML soovib olla asjatundja ja arvamusliider maksuõiguse alal. Süstematiseerime ja levitame kogutud teadmisi maksunduse alal, algatame ja toetame maksualaseid uurimistöid.EML on poliitiliselt sõltumatu kodanikuühendus. Liit soovib teha konstruktiivset koostööd parlamendi ja valitsusasutustega, sidumata ennast ühegi erakonnaga.