Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

EML pöördumine Riigikogu poole maksumaksjate võrdse kohtlemise tagamiseks

EML pöördumine Riigikogu poole maksumaksjate võrdse kohtlemise tagamiseks

28. mail 2007 algatati ja võeti menetlusse Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54SE), mille § 30 nägi ette, et Riigikogu liikmele makstakse tööga seotud kulude hüvitamiseks iga kuu summa, mille suurus on 30% Riigikogu liikme ametipalgast.

Eelnõu kohaselt oleks hüvitis olnud maksuvaba ja erinevalt praegu kehtivast korrast ei oleks Riigikogu liige hüvitise saamiseks enam pidanud esitama kuludokumente. Eelnõu tekitas avalikkuses suurt pahameelt.

29. mail edastas EML pressiteate, milles avaldatakse arvamust, et kavandatav Riigikogu liikmete uus kuluhüvitiste kord (30% palgast ilma dokumente esitamata) tuleb laiendada kõikidele maksumaksjatele.

Vaata EML pressiteadet

Kuna EML ettepanekule laekus arvukalt toetusettepanekuid ja sooviavaldusi ettepanekut oma allkirjaga toetada, teatas EML 30. ja 31. mail teleuudistes kavatsusest alustada allkirjade kogumist pöördumisele nõudega tagada kõikide maksumaksjate võrdne kohtlemine.

Allkirjade kogumine pöördumisele algas 31. mai varahommikul.

Pöördumise tekst oli järgmine:

Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54SE) § 30 näeb ette, et Riigikogu liikmele makstakse tööga seotud kulude hüvitamiseks iga kuu summa, mille suurus on 30% Riigikogu liikme ametipalgast. Nimetatud hüvitis on maksuvaba ja erinevalt praegu kehtivast korrast ei pea hüvitise saamiseks esitama kuludokumente.

Leian, et selline seadusesäte on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega ja väljendab lugupidamatust maksumaksjate vastu. Nõuan, et rahvaesindajate suhtes kehtiksid samasugused reeglid nagu tavalisele maksumaksjale. Tulumaksuseaduse kohaselt ei ole võimalik teha maksuvabalt kulusid, mille kohta puudub raamatupidamise seaduse nõuetele vastav dokument.

Võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb kas:

1) muuta Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu ja säilitada Riigikogu liikmetele kuludokumentide esitamise kohustus, või
2) muuta tulumaksuseadust ja anda kõikidele tööandjatele ja ettevõtjatele õigus teha maksuvabalt kulutusi 30% ulatuses töötajate palgast või füüsilisest isikust ettevõtja tulust, ilma kohustuseta esitada kulu tõendavaid dokumente.

Ajavahemikus 31.05.2007 kell 07.03 kuni 06.06.2007 kell 20.00 andis oma toetusallkirja EML kodulehel 18900 isikut. Samal perioodil koguti paberkandjatele 276 allkirja. Nimekirjast eemaldati 360 koduleheküljel esitatud kirjet, mis olid ebakorrektsed (puudulikud andmed, topeltkirjed).

7. juunil kell 9 andsid EML esindajad Riigikogu aseesimehele Jüri Ratasele üle pöördumise, millele on oma allkirja andnud 18827 inimest. Viimase allkirja lisas pöördumisele EML esindajaid Toompeale sõidutanud taksojuht.

11. juunil otsustas Riigikogu põhiseaduskomisjon, et kuluhüvitiste senine kord säilitatakse ning Riigikogu liige peab ka edaspidi esitama hüvitise saamiseks kuludokumendid. Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõusse viidi sisse vastavad muudatused ning seadus võeti vastu 14. juunil.