iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Valitsus kiitis heaks renditööjõu kasutamise seadusemuudatused

MaksuMaksja: 2020 – veebruar (nr 2)

Valitsus kiitis heaks renditööjõu kasutamise seadusemuudatused

Lehekülg: 12
Rahandusministeeriumi pressiteade
06.02.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Valitsus kiitis täna heaks seadusemuudatused, mis aitavad vähendada välismaalaste Eestis töötamise ja nende maksustamise reeglite kuritarvitamist.

„Täna esineb teatud sektorites tihtipeale juhtumeid, kus Eesti ettevõttes töötavad välismaa rendifirma töölised, kuid rendifirma jätab nende pealt maksud tasumata ja pakub oma teenuseid seeläbi odavamalt,“ selgitas rahandusminister Martin Helme. „Selline olukord on kahjulik nii meie ettevõtluskeskkonnale ja maksulaekumistele kui tegelikult ka siia toodud välistöölistele.“

Probleem seisneb selles, et kui näiteks Poola ettevõtja palkab renditöötajaks inimese Ukrainast, kes saadetakse Eestisse tööle vähem kui 183 päevaks, siis saab Eesti tema töötasu maksustada üksnes juhul, kui isikule palka maksev tööandja on samuti Eestis. Poolal jällegi ei ole õigust Ukraina residendi töötasu maksustada, kuna tööd ei tehtud Poolas ja tasu saaja ei ole Poola resident. Ainuke riik, kellel on õigus ja võimalus sellisel juhul töötasu maksustada, on Ukraina. Maksude tasumine sõltub nüüd aga Ukraina residendi õiguskuulekusest, sest teavet töötasu maksmise ega saamise kohta ei ole ühegi kolme riigi maksuametil. Kokkuvõttes on selline olukord kahjulik kõikidele riikidele.

Muudatuste tulemusel peab välismaise renditöö pakkuja edaspidi registreerima Maksu- ja Tolliametis nii ennast kui ka oma mitteresidentidest renditöötajad ning neile välja makstud töötasudelt tulumaksu kinni pidama. Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustust seaduseelnõu ei muuda ning neid tuleb tasuda teiste asjaomaste seaduste ja EL määruse kohaselt. Eesti kasutajaettevõtja jaoks tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduste muudatused mingeid täiendavaid kohustusi ei sätesta.

Kuna täna jätavad paljud mitteresidendist tööandjad end MTA-s registreerimata, on ametil keeruline välismaise renditööjõu (väär)kasutamisest tekkivat maksukahju objektiivselt hinnata. Samuti ei jõua amet järelevalve käigus kõiki töötajaid ja ettevõtjaid kontrollida. Sellise olukorra muutmiseks lisas Rahandusministeerium Siseministeeriumi algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõusse välismaise renditööjõu maksustamiseks vajalikud tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused.