iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Siirdehindade määrus allkirjastatud

Siirdehindade määrus allkirjastatud

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusminister allkirjastas määruse, mis toob kaasa senisest selgemad ja detailsemad reeglid seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse määramisse.

Seotud isikute all peetakse silmas isikuid, kes on omavahel seotud läbi sugulussidemete, juhtimise, kontrollimise või kapitali. Selliste isikute vahel tehtud tehingu väärtus peab olema samaväärne omavahel mitteseotud isikute vahel sarnastel tingimustel tehtava sarnase tehingu väärtusega ehk tehingu turuväärtusega. Kui need väärtused on erinevad, võib maksuhaldur tulumaksu määramisel kasutada sarnase tehingu turuväärtust. Uue määrusega täpsustatakse seotud isikute vahel sõlmitud tehingute väärtuse määramise põhimõtteid ning see sisaldab olulist infot nii maksuhalduri kui ka maksumaksja jaoks.

Määruses on täpsemalt sätestatud siirdehindade teema valupunkt – võrreldavuse kriteeriumid. Selleks, et seotud isikute vahelist tehingut saaks võrrelda omavahel mitte seotud isikute vahelise tehinguga, peavad tehingud olema tehtud sarnastel tingimustel. See tähendab, et sarnased peavad olema mitte ainult tehingu aluseks oleva vara või teenuse omadused, vaid ka tehingu käigus täidetud ülesanded, kantud riskid ja kasutatud varad, lepingutingimused, majanduslikud tingimused ning võrdluse all olevate osapoolte äristrateegiad. Tehingud on võrreldavad vaid siis, kui kõik tehingute olulised tingimused on sarnased.

Tehingu turuväärtuse leidmiseks on määruses nii maksumaksjale kui ka maksuhaldurile välja pakutud viis meetodit. Meetodi valimisel tuleb silmas pidada konkreetse tehingu iseärasusi, võrreldavaid tehinguid puudutavate andmete usaldusväärsust, eelduste ja prognooside põhjendatust ning võrreldavate tehingute sarnasuse astet. Lisaks on uues määruses kirjas kulude jagamise kokkulepete põhimõtted ning seotud isikute vaheliste tehingute dokumenteerimise kord. Määruse koostamise aluseks on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt 1995.

aastal välja antud ning aastatel 1996-1999 täiendatud “Juhised siirdehinna turuväärtuse kindlaksmääramiseks hargmaistele ettevõtjatele ja maksuhalduritele” ning juhendmaterjali on hea kasutada ka määruse rakendamisel abimaterjalina. Määrus hakkab kehtima alates 2007. aasta 1. jaanuarist ning sellega tunnistatakse kehtetuks rahandusministri eelmine samateemaline määrus 29.

detsembrist 1999. Vt pressiteadet: http://www.fin.ee/?id=75779

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus