Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksu- ja Tolliamet kiusab eluasemelaenude võtjaid

Maksu- ja Tolliamet kiusab eluasemelaenude võtjaid

Rubriik: EML

Tulumaksuseaduse kohaselt on füüsilisel isikul õigus oma tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intressi. Kui kogu saadud laenu ei ole täies ulatuses kasutatud eluaseme soetamiseks, siis nõuab maksuhaldur, et tuludeklaratsioonis arvutatakse välja laenu sihtotstarbelise kasutamise protsent ning intresse lubatakse tulust maha arvata ainult osaliselt.

Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) andmetel tõlgendavad maksuametnikud soetamise mõistet liialt kitsalt ning keelavad laenuintressi mahaarvamist näiteks laenu osalt, mis kulus notaritasu, riigilõivu või pangale lepingutasu maksmiseks. EML arvates on selline tõlgendus omavoliline ja seadusega vastuolus. Kuigi “väljalõigatavad” summad on tihti üsna väikesed, tekitab taoline käitumine ometi inimestele ebameeldivusi ja riivab nende õiglustunnet. EML arvates tuleks lugeda laenu sihtotstarbeliseks kasutamiseks kõik uue eluaseme soetamisega otseselt ja vältimatult seotud kulud, lisaks lõivudele ja lepingutasudele ka näiteks maakleritasu, kolimiskulud ja eluruumi kasutuselevõtmiseks hädavajalik remont. Vastasel juhul tekiks ebavõrdne kohtlemine, sest maksuhalduri silmis oleksid eelistatud need koduostjad, kes ostavad remonditud ja sisustatud korteri ning lepivad kokku, et kõik lõivud ja muud tasub kannab müüja, suurendades selle võrra müügihinda. Samuti tuleks lähtuvalt mõistlikkuse ja otstarbekuse printsiibist kehtestada praktikas ümardamisreegel ning mitte norida 1-2 protsendi võimaliku mittesihipärase laenukasutuse pärast, sest see raiskab nii maksuametnike kui maksumaksjate aega ja raha rohkem, kui riigile raha sisse tooks. EML loodab, et Maksu- ja Tolliamet korrigeerib oma väärpraktikat ning suhtub selle aasta uutesse laenuvõtjatesse inimlikumalt. Samuti loodab EML, et maksuhaldur koostab ja avalikustab juhendmaterjali, kus oleks selgelt ja arusaadavalt kirjas, milliseid kulusid hõlmab ehitise soetamise mõiste ja milliseid mitte, kui täpselt tuleb sihtotstarbe protsenti arvutada ning kas see protsent jääb aastateks püsima või muutub seoses laenujäägi vähenemisega. Maksumaksjate Liit kutsub kõiki maksumaksjaid üles mitte alluma ametnike omavolile ning nõudma seadusega antud soodustuse õiget ja õiglast rakendamist. EML esindab oma liikmeid võimalikes selleteemalistes kohtuvaidlustes tasuta. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. Lisateave: EML juhatuse esimees Lasse Lehis, tel 7390666