Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksu- ja Tolliameti vastus EML-i pressiteatele

Maksu- ja Tolliameti vastus EML-i pressiteatele

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu 19.02.2008 MTÜ Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) poolt avaldatud pressiteates sisalduvatele vigadele.

EML-i pressiteade on eksitav, kuna Maksu- ja Tolliamet loeb eluaseme soetusmaksumuse hulka nii notaritasud, makstud riigilõivu kui ka käibemaksu. Samuti ei praktiseeri maksuhaldur 1-2 protsendi üle “norimist”, nagu väidab oma teates EML. Üldjuhul võetakse eluaseme soetamiseks laen väiksemas ulatuses kui on eluaseme maksumus, kuna ostjal on soetamisel vajalik ka omafinantseeringu osa. Sellisel juhul lubatakse maha arvata võetud laenu intressid täies ulatuses. Esineb aga juhtumeid, kus võetud laen ületab oluliselt notariaalses ostu-müügilepingus näidatud summasid, see tähendab, et võetud laenu ei ole kasutatud täies ulatuses eluaseme soetamiseks ja maksumaksja saab tulust maha arvata ainult proportsionaalse osa laenuintressist, mis vastab eluaseme soetamiseks kasutatud laenuosale. On kahetsusväärne, et EML peab võrdset ja ühetaolist maksustamist “kiusamiseks”. Maksuhaldur paneb rõhku tuludeklaratsioonides uute eluasemelaenude intresside deklareerimise kontrollile, kuna on tarvis jälgida, kas seaduses kindla eesmärgiga antud soodustust on kliendid kasutanud eesmärgipäraselt. Deklaratsioonide ülevaatamisest on kasu ka kliendile, kuna vigade õigeaegne avastamine aitab vältida suuremaid probleeme tulevikus. Maksu- ja Tolliamet peab oluliseks võrdse maksustamise printsiipi. Eluasemelaenu intresside mahaarvamine tulust on kõrvalekalle võrdsest maksustamisest ja amet jälgib, et seda võimalust kasutaksid õiged subjektid, õigetel eeldustel ja õiges mahus. See on kõikide maksumaksjate huvides. Maksuhaldur tuletab meelde, et tulumaksuseaduse mõttes ei ole kolimiskulud ega jooksva remondi kulud käsitletavad eluaseme soetuskuludena. Ebaselguste tekkimisel deklareerimisel on võimalik klientidel saada selgitusi, sealhulgas ka eluasemelaenu intresside mahaarvamisele. MTA kodulehel http://www.emta.ee/?id=22522 on antud teemale pühendatud eraldi rubriik ja enamlevinud küsimused ja probleemid on seal ka kajastamist leidnud. Tulude deklareerimist puudutavat infot ja abi saab tööpäevadel kl 08.00-20.00 infotelefonile 1811 helistades, abivajajaid aitab ka telefoninumber 8800811, e-maks@emta.ee ja fyysisik@emta.ee. Lisainfot saab maksuhalduri koduleheküljelt www.emta.ee ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikest teenindusbüroodest. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23788&tpl=1026 Loe EML pressiteadet: „Maksu- ja Tolliamet kiusab eluasemelaenude võtjaid