Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Inflatsioon tuleb peatada!

Inflatsioon tuleb peatada!

Rubriik: Postimees

Kalev Kukk, majandusanalüütik, kirjutab Postimehe arvamusloos inflatsioonist, selle põhjustest ja peatamisest. Muuhulgas käsitletakse artiklis kaudsete maksude rolli inflatsiooni peatamisel.

On neidki, kes on veendunud, et Maastrichti inflatsioonikriteeriumi täitmise, seega kontrolli inflatsiooni üle tagab kaudsete maksudega (käibemaks, aktsiisid) mängimine, andmata endale aru, et inflatsioon on alati ja kõikjal monetaarne nähtus. Lahtiseletatult tähendab see, et inflatsioon ehk raha ostujõu langus on otseses seoses tootlikkuse tõusu ületava rahapakkumisega, s.t ringluses oleva rahamassi kasvuga tooteühiku kohta. Kaudsete maksude alandamine või mittetõstmine inflatsiooni ei pidurda, sest sellega ringluses olev rahamass ei vähene. See seos pole muidugi üksühene alati ja kõikjal. Rahapakkumise kasvu ülekandumisel inflatsiooniks tuleb arvestada ajaliste nihetega. Lisaks sõltub see ajas muudestki teguritest, eelkõige palkade, hindade ja intressimäärade elastsusest. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/030407/esileht/arvamus/253293_1.php