Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 972

Küsimus

Firma A ostab põllum.masinaid teiselt eesti firmalt B, kes omakorda ostab need EL riikidest.Firma B soetamisel teeb pöördmaksustamist ja müüb kauba edasi firmale B. Firma B maksab KM ja firma A küsib KM tagasi.
Kui mõni osa masinal puruneb ja see läheb garantii alla, siis eesti firma B tahab, et firma A esitaks talle arve garantii alla mineva kauba kompenseerimiseks. Kuna see ei ole firma A jaoks käive (kompenseeritakse ainult kauba maksumus) siis kas tohib arve esitada ilma käibemaksuta? (Käibemaks on juba tasutud firma B poolt ja tagasiküsitud soetamisel firma A poolt.) Kas võib nii teha võin peab arve esitama käibemaksuga?

Vastus - 31.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui A ettevõtluses kasutatav masin vajas uut detaili ja pooled leppisid kokku, et B hüvitab A-le selle maksumuse, siis esitab A lihtsalt kahju hüvitamise nõude. Võimalik on võtta koheselt arve B nimele ja edastada see hüvitamiseks. Teine võimalus on võtta arve enda nimele, arvata käibemaks maha ja esitada kulude hüvitamise nõue ilma käibemaksuta. Probleem on juhul, kui A saab osaliselt käibemaksu maha arvata.
Riigikohtu praktika pakub tegelikult kulude hüvitamisel välja sellise lahenduse, kus nõue esitatakse koos käibemaksuga summale, kuid A sisendkäibemaksu maha ei arva. Mahaarvamise õigus on B-l. Vt lahendit, p 16: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-58-07