iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 971

Küsimus

FIE tulu 250 000 krooni on ajale jalgu jäänud (enne käibemaksu kohustuse tekkimist). Kas EML on kursis, et kas üldse on plaanis seda tõsta?

Vastus - 31.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist ei ole mitte üksnes FIE-de jaoks kehtiva käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustuse tekkimise piirmääraga, see kehtib kõigi ettevõtjate jaoks (KMS § 19 lg 1). Käibemaksukohustuslaseks registreerimise nn piirmäär tuleneb tegelikult direktiivist, art 287 p 8 (16 000 eurot) ning selle kergitamiseks on vaja läbida asjakohased menetlused ning saada Euroopa Liidu heakskiit. Osades liikmesriikides on see kõrgem kui meil (nt Ungaris 35 000 eurot, art 287 p 12). Ei ole kuulda olnud, et maksupoliitikud oleks kusagil avaldanud tahet Eesti ettevõtjate jaoks vastavat künnist kergitada.

Füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks on käibemaksuseadusega kehtestatud erikord, mis lihtsustab käibemaksuarvestust. Tegemist on nn kassapõhise arvestusega, kus käive tekib raha laekumisel ning sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tekib kauba või teenuse eest tasumisel, vt käibemaksuseaduse § 44. Lisaks annab seadus käibemaksukohustuslasele õiguse taotleda kalendrikuust pikema maksustamisperioodi kehtestamist (vt KMS § 27 lg 4).

Täiendus: alates 2018. aastast on käibemaksukohustuslaseks registreerimise käibekünnis 40 000 eurot aastas (KMS § 19 lg 1) ning kassapõhist käibemaksuarvestust on lubatud kuni 200 000 euro suuruse käibe korral (§ 44 lg 1)