iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 96

Küsimus

Küsimus KMS § 16 lg 1 p 6 kohta. Et kui MTÜ osutab muusikaalast koolitust aga koolitusluba ei ole veel taotletud, siis kas see on ikka muu koolitus § 16 järgi?

Vastus - 01.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Muu koolitus on mistahes koolitus, mis ei ole alus-, põhi-, kutse-, kesk- ega kõrghariduskoolitus ega üldhariduskoolitusega seotud eraõppetunni andmine. Koolitusloa olemasolu ei ole maksustamsie seisukohast oluline. Teatud juhtudel ei ole koolitustegevuseks üldse koolitusluba vaja. Käibemaksuga maksustamine sõltub vaid sellest, kas koolitusel on äriline eesmärk.