Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 945

Küsimus

Soovin infot, kuidas leitakse see piir, millal käive 250000 on saavutatud? Olen FIE. Kas liidan lihtsalt kokku kõik kaupade ja teenuste eest saadud tulud või tuleb sinna liita ka veel kulud?

Vastus - 06.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 19 lg 1 sätestab, et, kui isiku, /-/, tehtavate käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tehingute, välja arvatud põhivara võõrandamine /-/, maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 250 000 krooni, tekib tal nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast kohustus end maksukohustuslasena registreerida (edaspidi registreerimiskohustus). Registreerimiskohustust ei teki, kui isiku kogu maksustatava käibe moodustab nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatav käive, välja arvatud kauba ühendusesisene käive.

Mingeid kulusid maha ei arvata.

Vt ka KMS §-s 44 sätestatud FIE käibemaksuga maksustamise erikorda.
Vt MTA juhendmaterjali: http://www.emta.ee/?id=3258
Vt ka tegevust alustava FIE ABC: http://www.emta.ee/doc.php?4507
Vt ka muid materjale FIE-de kohta: http://www.emta.ee/?id=1670
Vt käibemaksuseadust siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12869417