iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 937

Küsimus

Kas tähtajaliselt hoiuselt saadav intressitulu kuulub maksustamisele või on see finantsteenus, mille pealt maksu tasuma ei pea?

Vastus - 28.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Küsimuse sõnastuse järgi ei ole selge, kas soovite teada käibemaksu või tulumaksu kohta.

Vastus on mõlemas osas eitav:
– tulumaksuseaduse §-s 17 toodud tingimustel ei maksustata füüsilise isiku intressitulu.
– käibemaksu osas sätestab KMS § 16 lg 2 p 5, et finantsteenuste käive on maksuvaba, mitte maksustatav.