iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 930

Küsimus

Firma "ainuomanik" (samas ka juhatus liige ja tegevjuht) elab Rootsis ja käib aeg-ajal äriasjus Eestis. Esitab raamatupidamisse sõidukulud (laev või lennuk) Rootsi-Eesti-Rootsi. Kas võib vormistada lähetusena või lihtsalt sõidukuludena ja kas kuuluvad maksustamisele?

Vastus - 22.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhatuse liikme puhul on töökohaks koht, kus ta harilikult oma tööülesandeid täidab. Sellest kohast toimub ka lähetus seega (vt määruse § 2: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1053241). Seega saab talle vormistada lähetuse Eestisse. Lähetuskulude maksmisel kehtivad töö tegemise kohas kehtivad piirmäärad (vt TuMS § 13 lg 3 p 1.1).