iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 921

Küsimus

Kas peab olema OÜ-s kindlasti ka mõni palgatöötaja või mõnele juhatuse liikmele tasu maksma? Tegemist on väikse käibega OÜ-ga.

Vastus - 15.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei ole kohustust, et osaühingus peaks tingimata palgal olema töötajaid. Samuti ei ole kohustust, et juhatuse liikmetele peaks maksma juhatuse liikme tasu.

Samas tuleks silmas pidada, et kui sel viisil soovitakse vältida sotsiaalmaksukohustust ja äriühing jaotab hiljem dividende (osanikele, kes on ühtlasi juhatuse liikmed ja osalevad äriühingu igapäevases töös), siis on maksuhalduril põhimõtteliselt õigus osa dividendidest kvalifitseerida juhatuse liikme tasuks ja vastavalt ka maksustada.

13. veebruaril 2007. a tegi Riigikohus otsuse maksuasjas 3-3-1-90-07, kus muuhulgas puudutati ka sotsiaalmaksuga maksustamist. Kohtuasjas selgitab Riigikohus, et äriühingu juhatusele liikmele tehtud tagastamatu väljamakse puhul võib eeldada, et see on juhatuse liikme tasu ja maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga.

Kui juhatuse liige on sama äriühingu aktsionär või osanik, siis tuleb alati kontrollida, kas väljamakse iseloom ei viita pigem kasumi jaotamisele sarnaselt dividendile. Väljamakse iseloomu hindamisel tuleb vajadusel muu hulgas välja selgitada, millised olid juhatuse liikme ametiülesanded äriühingus, milliseid töid teevad töölepingu alusel töötavad isikud ja milliseid juhatuse liige, kui palju on juhatuse liige saanud muid tasusid samast äriühingust või muudest allikatest, milline on tehtava töö maht ja keerukus ning millist kvalifikatsiooni see nõuab, millised on äriühingu üldised majandustulemused.

Riigikohus rõhutab ka seda, väljamakse maksuõiguslik kvalifitseerimine dividendiks või juhatuse liikme tasuks ei sõltu üldjuhul sellest, kas äriühing on kinni pidanud äriseadustikus sätestatud kasumi jaotamise korrast.

Otsuse teksti leiad siit: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-90-07