Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 913

Küsimus

Eesti ettevõte (tegeleb tööjõurendiga, püsiv tegevuskoht Eesti) loobub päevarahade maksmisest, kuna töötajate töötamise kohaks ongi edaspidi ainult Soome üks linnadest ja maksuvaba päevarahade maksmine ei ole õigustatud. Küsimus on sõidukulude ja majutuskulude kohta. Senimaani on ettevõte ise rentinud korterit, kus Töötajad peatuvad. Kas majutust ja/või sõidukulu on õigus ettevõtte kuludena arvestada?

Vastus - 13.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui teie tegevus toimuks Eestis, siis oleks see erisoodustustena maksustatav. Kuna töötajad töötavad Soomes (eeldusel et nad viibivad Soomes üle 183 päeva aastas), siis Eesti ja Soome vahelise topeltmaksustamise vältimise lepingu kohaselt ei ole Eestil õigus nende töötajate palgatulu maksustada. See laieneb ka võimalikele erisoodustustele nagu sõidu- ja majutuskulud.